Wij vragen

Stichting Vughterstede is een dynamische organisatie die aan voornamelijk ouderen zorg, begeleiding en diensten levert in een tweetal moderne en ruim opgezette woonzorgcentra voor ouderen, te weten: woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth. Daarnaast levert Stichting Vughterstede o.a. thuiszorg, huishoudelijke hulp, tafeltje-dekje en personenalarmering. Stichting Vughterstede werkt nauw samen met Stichting Mariënhoven, de verhuurder van seniorenwoningen nabij WZC Theresia en Huize Elisabeth. Meer dan vierhonderd betaalde medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor persoonsgerichte zorg: in onderling overleg worden arrangementen ‘op maat’ samengesteld.

Binnenkort komt er op Huize Elisabeth een nieuwe afdeling: Somatiek.
Als Verpleegkundige Somatiek krijg je de ruimte om mee te denken en te sparren bij het opzetten van deze nieuwe afdeling. Het geeft je een unieke kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Jouw taken:

  • Je bent verantwoordelijk voor de verzorging, ondersteuning en begeleiden van bewoners die vanwege lichamelijke aandoening intensieve zorg behoeven;
  • Ondersteunt en begeleidt individuele bewoners en diens naaste(n) bij moeilijke processen zoals stervensbegeleiding, geestelijke en lichamelijke achteruitgang;
  • Het uitvoeren van (complexe) voorbehouden verpleegtechnische handelingen;
  • Signalering van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en geeft deze door aan de leidinggevende of lost deze zo nodig zelf op;
  • Verstrekken van gerichte informatie aan medische en paramedische behandelaars en uitvoering geven aan de gestelde richtlijnen en mede toezien op het nakomen van afspraken;
  • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijstellen van de zorgplannen, het uitvoeren van adequate administratie en deelname aan MDO;
  • Je bent EVV-er van een aantal toegewezen bewoners;
  • Wordt ingezet voor de verpleegkundige waarneming binnen Stichting Vughterstede;
  • Wordt ingezet ten behoeve van de bedrijfshulpverlening;
  • Deelnemen aan commissies.

Ons aanbod

Dienstverband van gemiddeld 24/28 of 28/36 uur per week.

Deze vacature is verlopen