Wij vragen

Stichting Vughterstede is een dynamische organisatie die aan voornamelijk ouderen zorg, begeleiding en diensten levert in een tweetal moderne en ruim opgezette woonzorgcentra voor ouderen, te weten: woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth. Daarnaast levert Stichting Vughterstede o.a. thuiszorg, huishoudelijke hulp, tafeltje-dekje en personenalarmering. Stichting Vughterstede werkt nauw samen met Stichting Mariënhoven, de verhuurder van seniorenwoningen nabij WZC Theresia en Huize Elisabeth. Meer dan vierhonderd betaalde medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor persoonsgerichte zorg: in onderling overleg worden arrangementen ‘op maat’ samengesteld.

Uw taken zijn o.a.:

  • Uitvoering geven aan de zorgverlening (zowel op lichamelijk-, geestelijk- als sociaal vlak) aan cliënten zoals deze is vastgesteld in de zorgafspraken.
  • Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicijnverstrekking en toedienen van subcutane- en intramusculaire injecties, verzorgen van catheters.
  • Signaleren van knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en deze doorgeven aan de leidinggevende.
  • Verstrekken van gerichte informatie aan eventuele behandelaars en uitvoering geven aan gestelde richtlijnen.
  • Verantwoordelijk voor een aantal cliënten, opstellen van de zorgafspraken en cliëntendossier bijhouden.
  • Coördinerende taak betrekking tot de zorg voor de toegewezen cliënten en in dit kader zorgafspraken maken met cliënt.

Ons aanbod

Diverse dienstverbanden mogelijk.

Combineren intramuraal en extramuraal, behoort ook tot de mogelijkheden.

Deze vacature is verlopen