Stichting WIJeindhoven

Stichting WIJeindhoven biedt bewoners eerstelijns ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. WIJeindhoven is in 2012 gestart en is sinds juni 2015 een zelfstandige stichting. We hebben taken op het gebied van participatie/inkomen, Wmo-voorzieningen, jeugdhulp en maatschappelijke opvang. Doel is het stimuleren van bewoners om ook zelf naar oplossingen te zoeken, meer gebruikmaken van de sociale basis, betere afstemming van de werkzaamheden op de eerste lijn en minder inzet van (dure) specialistische zorg. Inmiddels heeft iedere wijk in Eindhoven een WIJteam.

De WIJteams bestaan uit generalisten, die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid. Dat doen ze door bewoners zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten (zelf en samen met het sociale netwerk aan de slag), maar ook de (tijdelijke) ondersteuning te bieden die noodzakelijk en passend is. Dit gebeurt volgens het principe één huishouden, één plan, één contactpersoon. Een generalist ondersteunt, adviseert en schakelt waar nodig (tweedelijns) specialisten in.

Een andere belangrijke taak is het versterken van netwerken in de buurt: Buurt in Bloei. Dat doen onze verbinders. Zij kennen de buurt door en door en brengen inwoners, organisaties en verenigingen met elkaar in contact. Zodat buurtbewoners elkaar weten te vinden bij vragen en een beroep op elkaar kunnen doen. Ze sneller hulp zoeken, waardoor problemen niet groeien. En ze beter in staat zijn om zichzelf te redden en minder snel betaalde hulp nodig hebben. Zo blijft de zorg, nu en later, betaalbaar en toegankelijk voor mensen die het nodig hebben.  

350 generalisten ondersteunen ongeveer 25.000 eindhovenaren. Ongeveer 35 verbinders versterken netwerken in de stad. De generalisten en verbinders werken samen in 8 wijkteams verdeeld over de hele stad. Ze worden gesteund door een kleine staf.

Werken bij

Bij WIJeindhoven werken we voor alle doelgroepen van 0 tot 100 jaar met diverse soorten ondersteuningsvragen. We staan naast onze inwoners. Daarbij werken we samen met diverse samenwerkingspartners. Dat maakt het werk divers en uitdagend. We hebben een stevige visie op ons werk, waar we voor gaan. En werken vanuit de uitgangspunten ‘Iedereen heeft talent’, ‘Iedereen telt en mag meedoen’, ‘Samen werkt’, ‘Doen wat nodig is’ en ‘Leven lang leren’. 

Die uitgangspunten gelden ook voor onszelf als medewerkers. Onze organisatie is informeel en heeft een platte structuur met korte lijntjes. We zijn mensgericht en collegiaal: nieuwe medewerkers zijn echt welkom bij ons!

Leren bij

Mocht je geen passende opleiding hebben genoten of nog in opleiding zitten dan kijken we graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast hebben we een eigen WIJacademie waarbij we allerlei trainingen aanbieden die relevant zijn voor je vakgebied. Een ‘leven lang leren’ is één van de vijf waarden die onze organisatie als belangrijke uitgangspunt ziet.

Contactpersoon

Lisa Schilders, opleidingsadviseur

Locaties

Stichting WIJeindhoven

Winston Churchilllaan 79
5623 KW  Eindhoven
Jeugdzorg
Welzijn
Winston Churchilllaan 79
5623 KW
 Eindhoven