Wij vragen

Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die zowel intramurale als extramurale zorg biedt aan Indische en Molukse ouderen. Bij Raffy proberen we het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur in ere te houden. Deze cultuurgebonden gedachte is terug te vinden in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen. Met recht kan gezegd worden dat Raffy een bijzonder huis is.

Wegens vertrek van een verpleegkundig specialist zijn wij voor de verpleegafdeling per direct op zoek naar een:

Verpleegkundig Specialist

32 tot 36 uur per week

De functie:
Als verpleegkundig specialist werk je, in nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, zelfstandig voor een cliëntengroep. Je bent mede verantwoordelijk voor de behandeling van de cliënt en je loopt visites. Je voert professionele medische en verpleegkundige handelingen uit en interpreteert observaties en diagnostische resultaten om behandel- en verpleegbehoefte vast te kunnen stellen. In afstemming met de SOG stel je het behandelplan op ten behoeve van cliënten met een complexe zorgvraag. Bij het uitvoeren van het behandelplan zorg je ervoor dat de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie heeft en betrek je de omgeving actief bij het opstellen van het zorgplan. Tevens behandel en begeleid je cliënten door het verrichten van geprotocolleerde medische ingrepen en pas je interventies toe.

Als verpleegkundig specialist ben je zichtbaar, veel aanwezig, ken je de bewoners en ben je toegankelijk en vertrouwd voor cliënten en medewerkers. Bij jou ligt een belangrijke taak in de communicatie met de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, paramedici en zorgmedewerkers. In de communicatie naar en informatievoorziening aan cliënten en familie en het opbouwen van een vertrouwensrelaties met cliënten speel je een belangrijke rol. Ook hierin is een persoonsgerichte benadering essentieel.

Daarnaast verhoog je als verpleegkundig specialist de kennis en expertise binnen de organisatie. Je brengt evidence-based, up-to-date kennis en vaardigheden (diagnostisch, therapeutisch en preventief) naar de dagelijkse praktijk en verhoogt actief de expertise van de zorgprofessionals in multidisciplinaire samenwerking.

Wij vragen:
Een afgeronde (verpleegkundige)opleiding op HBO niveau aangevuld met een verpleegkundige masteropleiding (Master Advanced Nursing Practice). Daarnaast ben je ingeschreven in het BIG register.

Bij het uitvoeren van deze functie waarin je persoonsgericht werkt, wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Je bent enthousiast om bijvoorbeeld mee te denken over zorginhoudelijke ontwikkelingen, staat open voor feedback en je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening waar Raffy voor staat. Je bent toegankelijk voor het team, de cliënt en de familie. Omdat wij een zorginstelling zijn waarbij cultuur als een rode draad door het huis loopt, is het van belang dat je jezelf kunt vinden in de cultuurgebonden gedachte en dat je jezelf prettig voelt bij een omgeving waarin we het waardevolle en vertrouwde van de Indische en Molukse cultuur in ere houden.

Ons aanbod

We bieden een uitdagende functie in een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is.

De arbeidsduur van deze functie bedraagt tussen de 32 en 36 uur per week. Precieze uren worden in overleg vastgesteld. De functie is ingeschaald in FWG 60 van de CAO VVT. Dit betekent een maximaal bruto maandsalaris van € 4.583,96, op basis van een fulltime dienstverband. Wij bieden je aanvankelijk een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienstverband.

Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende