Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland

Zorgbelang Brabant|Zeeland ziet dat écht horen werkt!

Als je écht hoort wat er speelt, kun je gericht verder en werk je toe naar een passende en vooral mensgerichte oplossing. Wij bouwen elke dag mee aan constructieve oplossingen. We helpen iedereen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. En we helpen mensen bij overheden en andere organisaties om dit te ondersteunen. Altijd door eerst de juiste vragen te stellen, dan de situatie samen te verbeteren en tenslotte die lessen te gebruiken om ook de achterliggende systemen op een mensgerichte manier vooruit te helpen.

We werken nauw samen met patiënten- en cliëntenorganisaties, met de provincies Noord-Brabant en Zeeland, met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hierdoor zijn we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en weten we wat er speelt op het gebied van zorg en welzijn in de regio. Met de signalen die wij in de regio oppikken, gaan we aan de slag.

Voor individuele vragen kunnen inwoners van Brabant en Zeeland terecht bij Adviespunt Zorgbelang. Hier bieden wij individuele ondersteuning (adviespuntzorgbelang.nl) waar je terecht kunt met vragen over de zorg die je ontvangt vanuit bijvoorbeeld de Wmo of de Wlz. Ook kunnen onze vertrouwenspersonen helpen bij individuele vragen rondom de jeugdhulp. Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van andere partijen, want dat zien wij als essentiële voorwaarde voor de kwaliteit van onze dienstverlening.

Om het beste resultaat te behalen inspireren, verbinden en mobiliseren we relevante partijen die met ons samenwerken aan innovatieve oplossingen. Deze partijen werken samen met ons aan innovatieve oplossingen voor de soms complexe vraagstukken die we tegenkomen. Zo zorgen we voor effectieve, duurzame veranderingen in zorg en welzijn.

Werken bij

Bij Zorgbelang Brabant | Zeeland werken mensen die graag verschil willen maken. Iets willen betekenen voor de ander. Zo willen wij dat iedereen kan mee doen in de continu veranderende maatschappij. En daar zetten wij ons samen voor in. En hierbij komen wij natuurlijk de nodige uitdagingen tegen waarmee wij graag aan de slag gaan. Er is volop ruimte voor je eigen ideeën hierin, voor je proactiviteit en voor je eigen ontwikkeling. Kortom: wanneer je werkt bij Zorgbelang Brabant | Zeeland is geen dag hetzelfde.

Vrijwilligers bij

Bij veel van onze werkzaamheden werken wij graag met mensen die op vrijwillige basis hun eigen ervaringen in zorg en welzijn willen delen. Hun inzet en hun verhalen zijn voor ons werk van onschatbare waarde.

Locaties

Zorgbelang Brabant | Zeeland

Ringbaan-Zuid 44
5022 PN  Tilburg

Vacatures Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland maak dan een vacature-alert aan.