Stichting ZorgWiel logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Stichting ZorgWiel is een organisatie die hulp en begeleiding biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Stichting ZorgWiel heeft hiervoor een vernieuwend concept ontwikkeld in de vorm van kleine, overzichtelijke woon- en gezinshuizen. 

In de woon- en gezinshuizen neemt het natuurlijk netwerk (familie, vrienden, buren) van de deelnemers een belangrijke plaats in. Daarnaast is er sprake van begeleiding door goed opgeleide professionals. Zij zijn gedreven om samen met het netwerk van de deelnemers warme en persoonlijke ondersteuning te bieden en ontwikkelingskansen aan te grijpen. De woon- en gezinshuizen worden gefaciliteerd door een kleine, efficiënt werkende organisatie, waardoor de overhead wordt beperkt. Stichting ZorgWiel ontwikkelt de woon- en gezinshuizen in een open dialoog met deelnemers en hun netwerk. Stichting ZorgWiel is gemakkelijk toegankelijk door de eenvoudige organisatie en de open werkhouding. 

Stichting ZorgWiel richt zich met name op de regio’s Noordoost Noord-Brabant en Gelderland-Zuid. Op dit moment (juli 2016) wordt er zorg verleend in woonhuizen in Uden, Gendt, Nijmegen en een gezinshuis in Velp (Gelderland) en aan 1 ambulante cliënt. In totaal gaat het om 39 bewoners. Als het gaat om de regio Noordoost Noord-Brabant gaat het om 12 bewoners. Het totaal FTE is 23,64, verdeeld over 52 medewerkers. Voor de regio Noordoost Noord-Brabant gaat het om 7,38 FTE, verdeeld over 14 medewerkers.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Stichting ZorgWiel

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

ZorgWiel luistert en handelt naar de stem van de hulpvrager en/of degene die hem vertegenwoordigt vanuit zijn omgeving. ZorgWiel helpt de hulpvrager zijn familie-, vrienden- en kennissenkring in stand te houden en/of tot ontwikkeling te brengen. ZorgWiel ondersteunt dit op professionele wijze, kan dit al dan niet tijdelijk overnemen en levert waar nodig specialistische zorg. 

Alle inzet is erop gericht dat hulpvragers een natuurlijk en evenwichtig leven kunnen leiden met respect voor ieders eigenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en relaties. ZorgWiel onderscheidt zich van andere zorgorganisaties door te waarborgen dat kleinschalige woon- en gezinshuizen bestaansrecht hebben en behouden door optimaal gebruik te maken van het netwerk van de deelnemer in zijn/haar directe omgeving en een eenvoudige, doelmatige organisatie van het werk. 

In onze medewerkers waarderen wij het dat zij meedenken over hoe de zorg rondom de hulpvrager gestalte krijgt, zowel op individueel- als op woonhuisniveau. Efficiënt werken met ruimte voor eigen inbreng en wensen van hulpvragers en hun netwerk staan hoog in het vaandel. 

ZorgWiel biedt zorg en ondersteuning door de instandhouding van kleine, lokale woon- en/of gezinshuizen, waar een team van medewerkers, bestaande uit teamleider, persoonlijk begeleiders, assistent-begeleiders en huishoudelijk medewerkers gezamenlijk invulling geven aan de dagelijkse begeleiding en verzorging van de bewoners. De teamleider werkt als meewerkend ‘voorman/-vrouw’ mee in dagelijkse begeleiding in het woonhuis en is daarnaast deels vrijgesteld voor organisatorische en coördinerende werkzaamheden. 

De aansturing van de organisatie is in handen van een kleine staf, bestaande uit een (parttime) directeur, een manager zorg & kwaliteit en een manager ICT & bedrijfsvoering. Een bewuste keus is dat de staf van ZorgWiel niet werkt vanuit een (duur) kantoorpand maar vanuit de eigen thuissituatie.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Graag bieden wij BBL-ers/BOL-ers de mogelijkheid zich in onze woonhuizen verder te oriënteren en het vak van persoonlijk begeleider te leren. ZorgWiel is als erkend leerbedrijf aangesloten bij SBB, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De ondersteuning van stagiaires in de woonhuizen is in handen van een ervaren stage-/ praktijkbegeleider.

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

ZorgWiel wil uitstralen dat zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking zich nooit geïsoleerd voltrekt, maar een levendig samenspel is van mensen die zorg nodig hebben, niet alleen hun ouders/familie, professionele begeleiders, maar ook buren/vrienden en vrijwilligers spelen hierin een voorname rol. In verbinding met elkaar, met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid en met een open houding naar de (lokale) samenleving geven wij met elkaar inhoud aan het werk van ZorgWiel. 

Een vrijwilliger wordt ingezet bij allerlei activiteiten, op vraag van een bewoner. Meest voorkomende activiteiten zijn knutselen, fietsen, wandelen, spelletjes doen of gezellig naar de film of een terrasje pikken, enz. De activiteiten van vrijwilligers worden door ouders, medewerkers en Stichting ZorgWiel, maar vooral onze bewoners zeer gewaardeerd.

Contactpersoon

Vacatures Stichting ZorgWiel ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Stichting ZorgWiel? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Stichting ZorgWiel geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Stichting ZorgWiel ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft Stichting ZorgWiel geen vrijwilliger vacatures open staan.