Wij vragen

Vacature voorzitter centrale cliëntenraad

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling en welzijn in West-Brabant. Voor de centrale cliëntenraad (CCR) zoekt Surplus een nieuwe onafhankelijk voorzitter.

De CCR bestaat uit maximaal elf leden en een onafhankelijk voorzitter die vanuit cliëntperspectief een bijdrage willen leveren aan de dienstverlening van Surplus, met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Per jaar zijn er gemiddeld zestien bijeenkomsten.

Wij vragen

  • U beschikt over affiniteit met de doelstellingen en beleid van Surplus
  • U hebt inzicht in de werking van zorg- en welzijnsorganisaties en bent bekend met regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
  • U heeft bij voorkeur ervaring met medezeggenschap en/of bestuurlijke ervaring.

Ons aanbod

De beoogde voorzitter heeft ruime bestuurlijke vaardigheden en een natuurlijk gezag. Het is iemand met een verbindende persoonlijkheid en hij/zij kan het proces van menings- en besluitvorming in goede banen leiden. De onafhankelijk voorzitter heeft inzicht en overzicht in de taken en gevoel voor de wederzijdse relatie tussen de CCR, de lokale cliëntenraden en de raad van bestuur,

overeenkomstig de gedragsregels van Good Governance. Hij of zij is eerste aanspreekpunt vanuit de CCR voor de raad van bestuur op basis van wederzijds respect en vertrouwen. In voorkomende

situatie zal de onafhankelijk voorzitter de CCR naar buiten vertegenwoordigen.

Het voorzitterschap vergt een flexibele tijdsbesteding van gemiddeld enkele uren per week. Het is van belang over voldoende tijd te beschikken. Per jaar zijn er gemiddeld tien vergaderingen en zes overlegvergaderingen met de raad van bestuur. Deze worden overdag gehouden, meestal op

woensdagen. Daarnaast kan de voorzitter gevraagd worden om ook bij andere overleggen of

activiteiten binnen en buiten Surplus aan te sluiten. De voorzitter ontvangt een

vrijwilligersvergoeding.

Deze vacature is verlopen

Recente Vacatures