Wij vragen

Waar
In de gemeente Oosterhout zoekt Surplus een HBO stagiaire Algemeen Maatschappelijk Werk (3e jaars).
Surplus is een organisatie voor zorg, wonen en welzijn met dochterstichtingen in West- en Midden-Brabant. Surplus organiseert de dienstverlening kleinschalig en dichtbij de klanten. De eigen mogelijkheden en regie van mensen en groepen vormen het uitgangspunt bij de activiteiten.
Surplus Welzijn richt zich op mensen die ondersteuning wensen voor hun welzijn in relatie tot de sociale omgeving. De organisatie is actief in diverse gemeentes in West Brabant.

Stage
Als stagiair Algemeen Maatschappelijk Werk maak je deel uit van het team AMW in de gemeente Oosterhout. Je gaat aan de slag met individuele hulp- en ondersteuningsvragen van burgers die daarvoor op het spreekuur of op afspraak komen. Dit varieert van vragen rondom werk en inkomen, financiën, relatieproblemen, huiselijk geweld en rouwverwerking, tot psychosociale problemen en dreigende dakloosheid. Binnen het AMW wordt gewerkt volgens verschillende methodieken, waaronder het Oplossingsgericht Werken en de Sociale Netwerkstrategie. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten staat met stip bovenaan.

Wij vragen
• Een enthousiaste 3e jaars stagiaire binnen de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
• Flexibiliteit in de inzetbaarheid van maandag t/m vrijdag.
• Zelfstandige houding, communicatief en sociaal vaardig.
• Je beschikt over een VOG-verklaring en een OV-kaart.

Ons aanbod

Wij bieden
Begeleiding: Actieve en professionele begeleiding door een ervaren maatschappelijk werker. Daarbij is er voldoende ruimte voor eigen ideeën of initiatieven. Tevens bestaat de mogelijkheid om ook kennis te nemen van de gespecialiseerde dienstverlening binnen AMW in de vorm van Bemoeizorg en Jeugdmaatschappelijk werk. Het AMW van Surplus heeft een groot netwerk hierdoor kom je ook in aanraking met andere organisaties of instellingen.
Stage-uren: 32 uur gemiddeld per week.
Stageperiode: september 2019 t/m juni 2020.
Werktijden: Het rooster wordt ingepland in overleg met het team.
Standplaats: Oosterhout

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende