Wij vragen

 • Je beschikt over minimaal een relevante HBO opleiding, bij voorkeur gericht op agogisch werk. Werken met jongeren zit je in het bloed.
 • Je beschikt over goede contactuele vaardigheden en bent snel in staat om een professioneel contact op te bouwen.
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en bent actief en vindingrijk.
 • Je bent bereid tot onregelmatig werken.
 • Je weet jongeren te vinden, vindt makkelijk aansluiting bij jongeren en hun interculturele leefwereld.
 • Je bent in staat te werken in een gebied met complexe problematieken.
 • Je kent de straatcultuur en kunt deze analyseren.
 • Je bent in staat methodisch en planmatig te werken, speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je werkt integraal samen, hebt goede sociale vaardigheden en bent flexibel inzetbaar.
 • Je bent bij voorkeur SKJ-geregistreerd.

Ons aanbod

Zie jij het voor je? Werken in een team waar je uitgedaagd wordt? Waar je inhoudelijke kennis en expertise zowel binnen je team als bij de netwerkpartners gewaardeerd wordt.

Bij Surplus hechten we waarde aan je kennis en kunde en vinden we talentontwikkeling van jezelf en anderen belangrijk.

Het jongerenwerk van Surplus Welzijn in Zundert heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een professioneel aanbod vindplaatsgericht en accommodatie gebonden jongerenwerk. Het jongerenwerk van Surplus welzijn heeft een VMDM , Visie, Missie, Doelstellingen en Methodiek, handboek waarin de 4 belangrijkste pijlers van het Jongerenwerk beschreven staan.

DIT MAAKT HET VOOR JOU LEUK OM BIJ ONS TE WERKEN

 • Je gaat als jongerenwerker aan de slag, ter versterking van het huidige jongerenwerkteam.
 • Je speelt in op de leef- en belevingswereld van jongeren.
 • Je legt verbindingen tussen jongeren onderling en jongeren en de samenleving.
 • Je hebt een pedagogische taak en biedt kansen en stelt grenzen.
 • Je werkt zowel vindplaatsgericht als accommodatie gebonden.
 • Je bent thuis in Individuele begeleiding van jongeren.
 • Je draagt bij aan en integrale aanpak, waarbij het belang en de leefwereld van de jongeren centraal staan.
 • Je richt je op de talenten en competenties van jongeren en stimuleert participatie.
 • Je zorgt voor een goede opvang in een veilige omgeving en ondersteunt de jongerenwerkers in het opzetten en uitvoeren van activiteiten.

WAT HOUDT WERKEN BIJ SURPLUS IN?

Bij Surplus werken we vanuit een persoonlijke benadering. Alleen door bewoners echt te zien, als mens met een eigen geschiedenis, gewoontes, zorgen en genoegens, kan persoonsgerichte zorg geboden worden.

 • meer dan 50 locaties in West- en Midden Brabant
 • een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn
 • altijd dicht bij huis werken in 1 van onze woonzorgcentra of in de wijkzorg bij onze cliënten thuis
 • Veel doorstroom mogelijkheden

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende