Wij vragen

  • Je bent een specialist ouderengeneeskunde, met BIG-registratie.
  • Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in je vakgebied en bent gemotiveerd om op de hoogte te blijven van innovaties in de zorg.
  • Je hebt bij voorkeur de kaderopleiding specialist ouderengeneeskunde eerste lijn gevolgd of hebt hier interesse in.
  • Je hebt een duidelijke visie op persoonsgerichte zorg en draagt deze vol overtuiging uit.
  • Je onderkent de waarde van een goede samenwerking met veel betrokkenen en je hebt een visie op jouw rol daar in.

Ons aanbod

Surplus is een moderne zorg- en welzijnsorganisatie in Breda en omstreken. Wij zijn gespecialiseerd in tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging en behandeling van kwetsbare ouderen.

Onze visie is samengevat in “Zie mij”. In ons werk betekent dit dat we persoonsgerichte zorg verlenen waarbij de vraag van onze individuele cliënt – met eigen geschiedenis, gewoonten, zorgen en wensen – centraal staat

We hebben expertise op het gebied van psychogeriatrie, somatiek, gerontopsychiatrie en palliatieve zorg. Daarnaast bieden wij behandeling en begeleiding vanuit ons Afasiecentrum aan (thuiswonende) cliënten met NAH, zorg en behandeling aan cliënten met Parkinson op onze zorgboerderij en bieden we kortdurende overbruggingszorg o.a. vanuit ons zorghotel in Breda. Ook hebben wij een regionale functie in de opvang en behandeling van kwetsbare ouderen met Covid-19.

Intramurale behandeling wordt geboden vanuit onze 13 regionale woonzorgcentra in West-Brabant. In Breda en omstreken bieden wij geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen aan huis om langer thuis wonen mogelijk te maken. De prettige samenwerking met een groot aantal huisartsen krijgt vorm en inhoud door o.a. consultatie, screeningen en MDO’s. Ook werken we direct samen met de paramedische behandelaren van Surplus, de wijkzuster, de casemanager dementie, gemeenten, ziekenhuizen, GGZ en andere samenwerkingspartners.

DIT MAAKT HET VOOR JOU LEUK OM BIJ ONS TE WERKEN

Bij Surplus hebben we vertrouwen in jouw vakmanschap. “Zie mij” is ook van invloed op hoe we onze medewerkers benaderen.
Binnen het team wordt je collegiaal uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Op basis van jouw ervaring, kennis en kunde regisseer je de zorg rondom onze cliënten en ben je direct betrokken bij ontwikkeling van beleid en kwaliteitszorg in de organisatie.

Ons medisch team bestaat uit ca. 15 collega’s; betrokken specialisten ouderengeneeskunde, (basis)artsen, en artsen in opleiding onder leiding van de directeur behandeling en begeleiding (die zelf ook Specialist Ouderengeneeskunde is). Het team wordt ondersteund door het medisch secretariaat. In multidisciplinaire samenwerking met paramedici, begeleiders en zorgteams gaan we voor de beste zorg voor onze ca. 3000 cliënten.

Als specialist ouderengeneeskunde treed je op als aanspreekpunt en sparringpartner in de eerste lijns behandeling in Breda en omstreken. . Daarnaast ben je intramuraal verbonden en verantwoordelijk voor eigen locaties of afdelingen.
Kortom een boeiende baan waarin je de volle breedte van de functie kunt uitoefenen.
In het kader van loopbaanontwikkeling bestaat de mogelijkheid je verder te specialiseren.

De ANW diensten zijn beperkt en worden zoveel mogelijk afgestemd op jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Tijdens de ANW diensten doet een mobiel verpleegkundig team de triage.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende