Wij vragen

Ontplooi je mogelijkheden!
Wij zoeken twee Artsen Verstandelijk Gehandicapten waarvan een BOPZ arts/Geneesheer Directeur

De organisatie
SWZ ondersteunt mensen met een (ernstige) meervoudige beperking en met niet aangeboren hersenletsel (NAH), in alle fasen van hun leven. Onze ambitie is dat cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht meedoen in de maatschappij. Dit streven, in samenhang met de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk, is leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. Door het bieden van merkbare mensgerichte zorg kunnen de mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk ontplooid worden. Toegevoegde waarde en kwaliteit ontstaan in de relatie tussen medewerker en cliënt; van mens tot mens met hart en hoofd. SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. Voor het realiseren van de missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Dat zijn de bouwstenen van SWZ.

De functie
Als AVG (BOPZ arts/Geneesheer Directeur) ben je samen met je collega verantwoordelijk voor optimale preventieve en curatieve zorg aan de 168 cliënten met ernstig meervoudige beperkingen wonend binnen locatie Zonhove. Het gaat hierbij om huisartsen- en AVG-zorg. De wijze waarop dit vorm gegeven wordt (in samenwerking met een huisarts of niet), wordt in onderling overleg bepaald. Daarnaast word je regelmatig gevraagd om je expertise in te zetten voor de buiten Zonhove wonende cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel. Je verricht observaties en onderzoek, stelt diagnoses, indiceert interventies en je zorgt voor acute zorg en informatieoverdracht naar cliënten en cliëntsystemen. Noodzakelijke informatie wordt vastgelegd in het medisch dossier. Je levert een bijdrage aan de persoonlijk plannen van de cliënten. Participatie in multidisciplinair overleg ten behoeve van het persoonlijk plan kan nodig zijn. Waar nodig overleg je met betrokken disciplines, cliënt of cliëntsysteem over de voortgang en afstemming inzage het persoonlijk plan. Tevens ben je AVG betrokken bij- en in sommige gevallen verantwoordelijk voor transparante beleidsvorming. Hierbij zijn kwaliteitsbewaking en –bevordering van het medisch beleid van belang. Ook wordt bijdrage gevraagd aan de ontwikkeling, het in gang zetten en de bewaking van protocollen noodzakelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de medische zorg. Indien gewenst kan er worden bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek. Als expert kun je betrokken worden bij diverse commissies en de AVG polikliniek in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Je levert een bijdrage aan interne- of externe expertise teams vanuit je vakgebied.

Het team waarmee je werkt
Zorg en behandeling bieden aan mensen met een beperking vraagt om extra deskundigheid. Het Behandelcentrum van SWZ staat samen met jou klaar voor kinderen, jongeren en volwassenen. Behandelingen worden uitgevoerd door ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, gedragskundigen (orthopedagogen, (GZ)psychologen), revalidatiearts en tandarts. De behandelingen zijn gericht op het herstel, stabiliseren of voorkomen van (verergering) van beperkingen en/of het leren omgaan met beperkingen. Het vergroten van mogelijkheden, het (opnieuw) aanleren van vaardigheden en het beter functioneren in gezin en samenleving. Tevens word je ondersteund door een medische dienst. Binnen het Behandelcentrum zijn ca. 55 medewerkers werkzaam.

Wie wij zoeken
Je bent een gedreven professional die affiniteit heeft met de doelgroepen woonachtig bij SWZ. Je hebt een WO-opleiding tot basisarts, almede een specialistische opleiding dan wel erkenning als Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Je bent in het bezit van een BIG-registratie en hebt bij voorkeur ervaring met meervoudig gehandicapten. Aanvullende vakkennis van niet aangeboren hersenletsel, omliggende (medisch) specialismen en specificaties op het gebied van syndroom-diagnostiek, gedragsproblematiek, medicamenteuze behandeling en revalidatie is een pre, alsmede kennis en inzicht in de mogelijkheden van andere disciplines.

Ons aanbod

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een functie waarbij er veel vrijheid is om de functie invulling te geven. Achterwacht is geregeld via een collega organisatie en de Huisartsenpost. Kortom, je draait geen achterwachtdiensten. Contracturen passend bij je wensen hieromtrent, de uren worden in onderling overleg bepaald. De inschaling van de functie is minimaal FWG 70 en maximaal FWG 75 van de cao-gehandicaptenzorg. De standplaats is Son en Breugel, 5 kilometer van Eindhoven.

Deze vacature is verlopen