Wij vragen

Zorg jij voor een strategische bijdrage als HR Adviseur en doe je dit met groot enthousiasme, gecombineerd met expertise?

Je verantwoordelijkheden als Strategisch HR Adviseur
Als Strategisch HR Adviseur ben je op de hoogte van (externe) ontwikkelingen en onderzoek je deze op de effecten voor SWZ. Door de expertise die je bezit, ben je adviseur, sparringpartner en vraagbaak van het Strategisch Team (ST), vraagbaak van het Team Ondersteuning Medewerkers (TOM) en andere adviseurs en ben je de verbindende schakel tussen het ST en het TOM. Hiernaast ondersteun je de Bestuurder bij het overleg met de Ondernemingsraad. Vanuit jouw kwaliteitszetel schuif je dan ook regelmatig aan bij overleg van het ST, die je kan vragen om een visie te ontwikkelen en vervolgens beleid te (laten) maken, gericht op HR-thema’s. Bij de ontwikkeling van visie en beleid, procedures en instrumenten betrek je relevante partijen. Denk hierbij aan collega strategisch adviseurs, adviseurs op tactisch niveau, medewerkers die de uitvoering verzorgen en medewerkers in het primair proces. Ten behoeve van dit proces zit je regelmatig overlegsituaties voor (Projectgroepen, Platforms en Samenwerkingscirkels). Hierbij zorg je voor een goede verbinding met de medezeggenschap (OR). Een organisatie brede/integrale scope vinden wij belangrijk. Je kijkt dus naar de impact van beleid op het primair proces, medewerkers en de bedrijfsvoering en betrekt daar relevante disciplines vanuit de ondersteuning bij. Je bent niet alleen een ‘P-man/vrouw’, maar je hebt zeker ook affiniteit met de brede ‘O’ kant van het vakgebied en levert een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van onze organisatie. Je bent bereid en in staat om te denken vanuit ons tot stand gekomen Sociaal Kader. Voor 2019 en verder staat een aantal (strategische) thema’s op de agenda zoals strategische personeelsplanning, het vergroten van de conflictbestendigheid van teams, het functiehuis, leren en ontwikkelen en teamfunctioneren. Je hebt in ieder geval affiniteit met deze thema’s en bij voorkeur ook ervaring. Ook representeer je SWZ in relevante netwerken en bij externe partijen zoals de Arbodienst en andere dienstverleners.

Je kwaliteiten en vaardigheden als Strategisch HR Adviseur
Als Strategisch HR Adviseur onderschrijf je onze ambities zoals verwoord in ons Inspirerend Kader (visie van SWZ) en je voelt je thuis in een organisatie waarbinnen medewerkers zelforganiserend werken en dus alle ruimte krijgen om die beslissingen te nemen die nodig zijn bij het toevoegen van waarde aan het leven van onze cliënten. Je denkt en werkt op academisch niveau (aangevuld met een relevante hbo/wo opleiding op gebied van HR) , maar bent ook bereid om ‘de handen uit de mouwen te steken’ en je hebt meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie. Je bent op de hoogte van de meest recente inzichten op het vakgebied van HRM, HR-Development en nieuwe vormen van samenwerken. Je bent in staat om methodisch en projectmatig te werken. Je durft positie in te nemen vanuit jouw kennis en ervaring, maar doet dat altijd in verbinding. Daarmee onderschrijf je onze visie dat je van verschillen kan leren en dat het denken vanuit belangen en behoeften meer toevoegt dan het denken vanuit macht en regels. Je draagt medezeggenschap een warm hart toe. Een hoge mate van organisatiesensitiviteit is een vereiste. Je bent niet alleen een denker, maar ook resultaat-/oplossingsgericht. Je schakelt dus permanent tussen visie en uitvoering. Hierbij ga je creatief te werk en ben je in staat om buiten bestaande kaders te denken. Ook heb je visie op, kennis van en ervaring met organisatie- en cultuurveranderings-vraagstukken.

En ‘last but not least’, je voelt je thuis in de gezondheidszorg, en in het bijzonder onze sector!

Ons aanbod

Ons aanbod voor jou

- Jaarcontract van 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract;

- Inschaling van de functie is in FWG 60 (€ 3.069 – € 4.477 bruto per maand o.b.v. 36 uur);

- Arbeidsvoorwaarden volgens de cao Gehandicaptenzorg;

- Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering;

- Fiscale regeling voor aanschaf van fietsen, fitnessabonnement, tablet, etc. (gemiddeld 40% korting);

- Goede pensioenregeling PGGM;

- Actieve personeelsvereniging;

- Korting op diverse verzekeringen;

- Een functie waar je zowel op strategisch als op heel operationeel niveau je ei kwijt kan;

- Een uitdagende functie in een organisatie waar echt en oprecht gewerkt wordt aan ’De Bedoeling’;

De organisatie
SWZ ondersteunt mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en een (ernstige) meervoudige beperking, in alle fasen van hun leven. De ambitie van SWZ is dat cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht meedoen in de maatschappij. Dit streven, in samenhang met de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk, is leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. Door het bieden van merkbare mensgerichte zorg kunnen de mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk ontplooid worden. Toegevoegde waarde en kwaliteit ontstaan in de relatie tussen medewerker en cliënt; van mens tot mens met hart en hoofd. SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. Voor het realiseren van de missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Dat zijn de bouwstenen van SWZ.

De hervormingen in zorgland hebben veel aandacht gevergd voor een gezonde bedrijfsvoering en externe verantwoordingssystemen. SWZ wil de focus leggen waar hij hoort te liggen: op de interactie tussen cliënten en medewerkers. Daar ontstaat de toegevoegde waarde voor cliënten, maar ook voor medewerkers en financiers. Dat is dan ook het vertrekpunt geweest voor de (her)inrichting van de organisatie en van de systeemwereld. Concreet betekende dit, 3 jaar geleden, de start van een transformatie van de organisatie waarbij de cliënt en de medewerkers in het primair proces centraal zijn komen te staan. De teams in het primair proces kwamen in de lead en zijn zelforganiserend gaan werken. Zij worden daarbij ondersteund door regiebehandelaren en gefaciliteerd door specialisten vanuit bijvoorbeeld HR en Finance. Ook de vakspecialisten werken zelforganiserend in teams. Eén hiervan is het Team Strategisch Adviseurs, het team waar jij onder valt. Dit team, bestaande uit adviseurs op het gebied van o.a. Vastgoed, HR, Bestuurlijke Processen, Compliance en Gegevensbescherming, ondersteunt met name de Raad van Bestuur en het Strategisch team. Deze transformatie is per 1 november afgerond.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende