Wij vragen

De organisatie
SWZ biedt mensgerichte zorg aan mensen met een beperking en doet dit door samen met hen diens mogelijkheden te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt.

SWZ wil de focus leggen waar hij hoort te liggen: op de interactie tussen cliënten en medewerkers. Dat is dan ook het vertrekpunt geweest voor de (her)inrichting van de organisatie en van de systeemwereld. De cliënt en de medewerkers in het primair proces staan centraal. De teams in het primair proces zijn zelforganiserend. Nu zijn de ondersteunende diensten hun dienstverlening en werkwijze hier op aan het aanpassen. Daarbij hoort ook een herinrichting van de strategische en bestuurlijke processen. De functie van strategisch adviseur besturende processen is een nieuwe functie die daar een belangrijke rol in gaat vervullen.

Jouw team
Je maakt onderdeel uit van een team van (beleids) adviseurs met ieder één of meerdere eigen aandachtsgebieden. Je werkt nauw samen met de bestuurssecretaris en tactisch adviseurs die raakvlakken hebben met de thema's waar jij mee aan de slag gaat.

Jouw uitdaging:
Jij zorgt ervoor dat de besturende en strategische processen op een effectieve en efficiënte manier worden ingericht zodat dit ondersteunend is aan onze bedoeling: waarde toevoegen aan het leven van onze cliënten.
- Je adviseert en ondersteunt de raad van bestuur en het strategisch team bij de uitvoering van de beleidscyclus en de besturende processen in het kader van de bedrijfsvoering.
- Je ondersteunt bij het vertalen van strategie naar jaarplannen, je ondersteunt de voortgangsbewaking en je levert een bijdrage aan de in- en externe verantwoording.
- Vanuit jouw rol signaleer je relevante ontwikkelingen, onderzoek je de gevolgen voor SWZ en weet je dit te vertalen naar heldere beleidsvoorstellen. Daar waar nodig initieer en leid je projecten tot en met de implementatie.

Actuele thema’s die nu aandacht vragen zijn o.a. compliance en riskmanagement, privacybescherming, contractmanagement en kwaliteitsmanagementsysteem. Je bent echter breed en flexibel inzetbaar en je aandachtsgebieden veranderen mee met de strategische koers van SWZ, de ondersteuningsbehoefte van de raad van bestuur en de externe ontwikkelingen.
- Vanuit jouw affiniteit met privacybescherming en informatieveiligheid ga je jezelf hierin verder verdiepen om de rol van privacy officer verder in te vullen en vorm te geven binnen SWZ.
- In het kader van compliance en riskmanagement ben je volledig op de hoogte aan welke in- en externe regelgeving SWZ moet voldoen. Periodiek en systematisch inventariseer, waardeer en prioriteer je de risico’s voor SWZ en integreer je dit in de beleidscyclus. Op basis hiervan stel je ook adviezen op over te nemen beheersmaatregelen.
- Het huidige kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van de certificering wordt door jouw verbeterd, in dien nodig vernieuwd en onderhouden. Je werkt hierin samen met de collega’s die dit systeem gebruiken.

Wij vragen:
- Een relevante opleiding op WO-niveau, zoals bedrijfskunde;
- Minimaal 5 jaar werkervaring in een advies- of ondersteuningsfunctie op strategisch niveau;
- Affiniteit met de zorg en goed bekend met het werkveld;
- Actuele kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving;
- Kennis van bestuurlijke en besturende processen, project- en procesmanagement, riskmanagement en kwaliteitsmanagement;
- Je hebt een sterk analytisch vermogen en werkt methodisch;
- Een drive om de externe ontwikkelingen te volgen en dit te vertalen naar de praktijk van SWZ;
- Je bent in staat om op alle niveaus te communiceren, in dialoog van mens tot mens;
- Je bent initiatiefrijk, oplossingsgericht en stressbestendig.

Ons aanbod

Dit is wat SWZ jou biedt:
- Een contract van 32 uur per week voor 1 jaar met intentie voor vast;
- Salaris in FWG 60 (min. € 3.069 max. € 4.477 (o.b.v. 36 uur);
- Een zelf organiserend team waarin je je kunt ontwikkelen/ ontplooien;
- Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Gehandicaptenzorg;
- Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering;
- Fiscale regeling voor aanschaf van fietsen, fitnessabonnement, tablet, etc.
- Zeer goede pensioenregeling PGGM;
- Kortingen op diverse verzekeringen;
- Actieve personeelsvereniging.

Deze vacature is verlopen