Wij vragen

Voorzitter Raad van Toezicht SWZ

Werken in de gehandicaptenzorg is bijzonder, want onze cliënten zijn bijzonder. Ze hebben niet aangeboren hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking en/of een (ernstige) meervoudige beperking. Dagelijks vertrouwen zij op de zorg en begeleiding van onze medewerkers. SWZ medewerkers zien het dan ook als een uitdaging om het beste uit cliënten te halen, met begeleiding of dagactiviteiten, met ambulante hulp of het bieden van zorg op school.

SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen we door merkbare mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt; van mens tot mens. Daarom kiest SWZ ervoor te werken met zelforganiserende teams.

Door de medewerker de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en ruimte te bieden om samen met de cliënt invulling te geven aan zorg en ondersteuning, verbetert de situatie voor cliënt en samenleving.

Hierbij is het uitgangspunt vertrouwen; vertrouwen in dat medewerkers vanuit hun eigen motivatie en doelen de juiste dingen doen die goed zijn voor de cliënt, zichzelf en een gezond bedrijf. Dat is zelforganisatie voor ons. Van mens tot mens, met hart én hoofd.

Stichting SWZ is een moderne zorgaanbieder en eigentijdse werkgever. SWZ sluit aan bij wat de samenleving anno 2020 vraagt. Dat betekent onder andere dat we cliënten waar mogelijk maatwerk in ondersteuning bieden en medewerkers de ruimte geven om zichzelf te blijven ontwikkelen op passend vakmanschap. Wij geloven in de kracht van openheid, verbinding en werkplezier. Die woorden spelen een belangrijke rol in de manier waarop wij met elkaar samenwerken. Alleen zo is SWZ in staat maatschappelijk relevant te zijn en te blijven.

SWZ vertaalt dat streven consistent richting iedereen die bij het functioneren van onze werkgemeenschap betrokken is. Mede om die reden verwachten wij van toezichthouders dat zij zich in hun rol dienend opstellen, wat wil zeggen aansluiten bij de missie, visie en besturingsfilosofie van SWZ. Het cliëntperspectief is hierbij een centraal uitgangspunt. Dit vereist transparantie en goed bestuur, met inzicht in de proceskant en verantwoording van kwaliteitszorg en financiële verplichtingen. Minstens even belangrijk vinden wij het dat toezichthouders in woord en gedrag een inspiratiebron vormen voor het bestuur en de organisatie, ondersteunen in het streven om in haar taakuitoefening als zorgaanbieder en werkgever aan te sluiten bij de geest van deze tijd.

Het gaat erom dat SWZ bij voortduring weet te definiëren met welke vraagstukken en maatschappelijke verantwoording zij te maken heeft en welke meetbare, merkbare en waarde doelstellingen ze daaraan verbindt voor cliënten en hun families, zo ook voor de medewerkers en belanghebbenden. Mede leidend zijn de verbinding met de politiek maatschappelijke context en het maatschappelijk draagvlak rondom hedendaagse zorg en ondersteuning. Dit vormt de basis voor het toetsingskader van de RvT.

Om die verwachting te kunnen waarmaken, is het noodzakelijk dat een lid van de Raad van Toezicht in staat is om het functioneren van het bestuur te toetsen, conform de Zorgbrede Governancecode (2017), op zowel harde als zachte resultaten. Kern is het bereiken van duurzaam positieve resultaten op het gebied van merkbare mensgerichte zorg, deskundige medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast toetst de toezichthouder of het bestuur de organisatie tot ontwikkeling brengt langs de lijn van ons Inspirerend Kader, en of het daarin onze visie consistent vertaalt richting medewerkers en stakeholders. Deze toetsing vindt ook plaats door interesse te hebben in de manier waarop medewerkers zorg verlenen en in de verhalen van cliënten en medewerkers. Ontmoeting is daarbij vanzelfsprekend.

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de RvT. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur en is de regisseur van het proces van toezichthouden.

Algemene profieleisen:

 • Heeft aantoonbare ervaring met toezichthoudende functies
 • Academisch werk en denkniveau
 • Affiniteit met de zorgsector en met de doelstellingen van SWZ
 • Ervaring met transitieproces van Rvt
 • Weet de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen met autoriteit en natuurlijk gezag, vanuit gelijkwaardigheid.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten, binnen zichzelf ontwikkelende organisaties
 • Aantoonbaar maatschappelijk actief

Persoonskenmerken:

 • Positief kritisch, denkt vernieuwend en handelt inspirerend vanuit vakmanschap en verbinding
 • Van nature gericht op dialoog en vertrouwen boven discussie en controle
 • Visie op toezicht die de organisatie dient en de bestuurder in haar positie doet excelleren
 • Verbindend vermogen, in staat bruggen te slaan en met een sterke focus op samenwerking en synergie
 • Herkent en onderkent gevoeligheden, is in staat om tegenstellingen binnen de RvT op constructieve wijze tot een oplossing te brengen en neemt hierin een leidende rol.
 • Vindt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Handelt rolvast vanuit een gemeenschappelijke taal en visie
 • Reflecteert continue op eigen handelen en dat van de gehele raad
 • Onderzoekt de werkelijkheid op hoofdlijnen om er dan een ‘oordeel ‘over te vellen

Sollicitatie procedure:

Solliciteren gaat snel en eenvoudig: klik op de ‘Solliciteer’-button en vul het formulier in. Mocht je inhoudelijke vragen hebben neem dan contact op met Margriet Hijweege 06-53933631. Lid van raad van bestuur

Voor overige vragen kun je contact opnemen met één van onze recruiters. Zij staan je graag te woord via 088-799 8040 of via werknet@swzzorg.nl.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende