Wij vragen

’t Heem vindt het belangrijk om van cliënten te horen hoe we onze zorg nog beter kunnen maken. Om die reden hebben we een cliëntenraad. Ter ondersteuning van de leden zijn wij op zoek naar een Ondersteuner Cliëntenraad.

Wij zijn op zoek naar een Ondersteuner Cliëntenraad voor 16 uur in de maand.

Als Ondersteuner cliëntenraad is je rol tweeledig. Allereerst neem je de leden praktisch en administratief werk uit handen. Op die manier kunnen de cliëntenraadsleden zich volledig focussen op hun belangrijkste taak: een mening formuleren over allerhande onderwerpen waar ’t Heem mee bezig is die van belang zijn voor de cliënt.

Naast de praktische kant heb je ook een coachende rol. Je helpt cliëntenraadsleden hun werk zo goed mogelijk te doen door vragen te stellen tijdens de vergaderingen en de leden uit te dagen hun mening zo helder mogelijk te formuleren. Dat doe je niet als lid, maar als onpartijdige. Jouw belang is ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo effectief mogelijk is en op een correcte manier haar invloed kan uitoefenen.

Werkomgeving

Zorgstichting ’t Heem biedt intramurale (woonzorglocaties) en extramurale zorg (wijkzorg) in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel in een mooie landelijke omgeving in de buurt van Tilburg. Onze cliënten kunnen rekenen op goede zorg in een vertrouwde omgeving.

Jouw functie

Binnen ’t Heem is er een centrale cliëntenraad en zijn er 4 lokale cliëntenraden. Zij hebben een onafhankelijke positie binnen onze zorgstichting. Ze behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van ‘t Heem. De cliëntenraden spreken, namens de cliënten mee over beleidszaken, de dagelijkse praktijk van zorg, geven advies en zijn betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Dit is belangrijk omdat de cliëntenraad mee kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

Als Ondersteuner Cliëntenraad verricht je diverse werkzaamheden gericht op het bieden van secretariële en inhoudelijke ondersteuning aan de centrale cliëntenraad. Daarnaast ben je dé contactpersoon voor de cliëntenraad en adviseer je raadsleden over de aanpak van de te behandelen onderwerpen. De ondersteuning aan de lokale raden zal beperkt zijn, maar kan in overleg plaatsvinden.

Wat zijn je taken?

 • Je verricht alle voorkomende secretariële en ondersteunende werkzaamheden zoals het organiseren van de vergaderingen en het voorbereiden van de stukken.
 • Je treedt op als voorzitter van de vergaderingen, maakt tijdens de vergadering notulen, werkt de notulen en/of actielijsten uit en verspreidt deze.
 • Je bent beleidsmatig bezig en stuurt op kwaliteit. Je beoordeelt nieuw beleid en adviseert de cliëntenraad hierover en stelt het beleidsplan op.
 • Je ondersteunt de cliëntenraad door het verzamelen en verstrekken van informatie ter voorbereiding van inhoudelijke besluitvorming. Je stelt het concept jaarverslag op en beheert het budget van de cliëntenraad.Je verzorgt de in- en externe communicatie en draagt zorg voor het plaatsen van relevante informatie in de nieuwsbrief, op de website en beheert het archief.

Wij verwachten van jou

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van de zorgsector en de processen in de zorgsector.Je bent alert en oplossingsgericht.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je beschikt over sociale vaardigheden zoals tact, klantgerichtheid, luistervaardigheid en geduld.
 • Je hebt oog voor bestuurlijke verhoudingen in het bijzonder in relatie tot de cliëntenmedezeggenschap en de positie van de cliëntenraad.
 • Je kunt omgaan met vertrouwelijk informatie.
 • Je hebt kennis van de wettelijke regeling op het gebied van cliëntenmedezeggenschap (WMCZ).
 • Je hebt ervaring met werken met informatietechnologie in een kantooromgeving.
 • Je bent adviesvaardig.

Ons aanbod

Wij bieden jou

 • Een leuke functie.
 • Een salaris in schaal 45 conform de cao VVT met bijbehorende arbeidsvoorwaarden.
 • Aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende