Wij vragen

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Daar maken wij geen geheim van. Sterker nog: tante vindt dat iedereen mag weten hoe ruim 2.500 betrokken medewerkers en vrijwilligers er dagelijks voor zorgen dat iedereen op de Brabantse Wal op een waardige manier oud kan worden. Liefst zo lang mogelijk thuis natuurlijk - en ook daar helpen we graag bij - soms ook in de gastvrije omgeving van één van onze zorg- en verpleegcentra. Vergeet de klassieke spruitjeslucht, want als het gaat om innovatie, om vernieuwing in de zorg, dan is tanteLouise haar tijd ver vooruit. Uiteraard vindt tanteLouise het belangrijk dat cliënten, familie, mantelzorgers en derden tevreden zijn over de diensten die zij aanbiedt. Mocht er toch een klacht ontstaan, dan neemt “Tante” dit uiterst serieus! Klachten die na bespreking met betrokkene en met de leidinggevende of die na bemiddeling met de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie.


Wij zoeken een

Specialist ouderengeneeskunde als lid voor de klachtencommissie cliënten van tanteLouise

De klachtencommissie cliënten bestaat uit een voorzitter en vier leden met verschillende invalshoeken. Geen van hen is in dienst van de organisatie om belangenverstrengeling te voorkomen. De klachtencommissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. De klachtencommissie onderzoekt en behandelt de ingekomen klacht en geeft na afhandeling van de klacht hierover advies aan de Raad van Bestuur van stichting tanteLouise.
Bent u een geregistreerde specialist ouderengeneeskunde en heeft u ervaring met de Wet BOPZ en kennis van de Wet Zorg en Dwang? Stelt u uzelf onpartijdig en onafhankelijk op en maakt u uzelf graag sterk voor kwaliteitszorg? Dan past u misschien wel in het profiel van specialist ouderengeneeskunde voor onze klachtencommissie. U levert in commissieverband een bijdrage aan het onderzoeken, behandelen en beoordelen van de voorgelegde klachten. Daarnaast neemt u deel aan halfjaarlijkse vergaderingen en bereidt u een eventuele casus grondig voor en neemt zo nodig deel aan de zitting(-en) waarop de mondelinge behandeling van de klacht(en) aan de orde is.

Wat biedt tante

TanteLouise biedt zorg, hoogwaardige zorg. Dat is mensenwerk. We leveren die zorg dan ook op een respectvolle en liefdevolle manier. Warm. Dat wil niet zeggen dat tanteLouise niet dynamisch of vooruitstrevend is, maar het contact met cliënten is bij ons nu eenmaal geen customer journey en ons meubilair is niet state of the art.
TanteLouise biedt u een vergoeding in reiskosten en een vergoeding in uren.

Staat u te trappelen om aan de slag te gaan en wilt u meteen solliciteren, stuur tante dan een brief met daarin uw CV en motivatie. Dat kan heel gemakkelijk via de solliciteer-button (linksonder in beeld)
Heeft nog vragen of behoefte aan extra informatie? Schroom dan niet en bel naar de voorzitter van de klachtencommissie cliënten, de heer Alwin van Spreeken, 0653370971 of via avanspreeken@gmail.com

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende