Wij vragen

Verpleegkundige niveau 4 of 5

De vraag die voor jou iedere werkdag centraal staat, is: wat heeft deze cliënt nodig? Je kijkt, luistert, leeft je in en voelt aan. Het antwoord blijkt iedere keer anders. Jij weet dat het belangrijk is jouw aanpak en de dagelijkse zorg aan te passen, afhankelijk van datgene wat de persoon en situatie van je vragen. Dat maakt jouw dagen afwisselend en interessant. Samen met collega’s, naasten en vrijwilligers werk je aan een veilige omgeving waar iemand zich thuis kan voelen.

De afdeling

Cyclaam is een afdeling binnen Thebe | Lucia met 14-16 plaatsen voor kortdurend verblijf met observatie en revalidatie van mensen met vermoedde of bewezen cognitieve beperkingen en/of onbegrepen gedrag en 5-7 plaatsen voor langdurige verblijf van mensen met een complexe vorm van dementie.

Een grote diversiteit aan cliënten, vaak kwetsbare ouderen waarmee je samen met naasten, collega’s en het multidisciplinaire team werkt aan herstel van vaardigheden, het leren leven met beperkingen, of palliatieve zorg verleent.

Dit ben jij!

 • Je beschikt over het diploma verpleegkundige niveau 4 of 5 met registratie in het BIG-register;
 • Je bent bevoegd en bekwaam om voorbehouden en risicovolle handelingen te verrichten;
 • Je ziet het als een uitdaging om jezelf te blijven ontwikkelen.
 • Interesse in en kennis van complexe psycho-geriatrische zorg;
 • Interesse in en ervaring met mensen met cognitieve beperkingen, onbegrepen gedrag en daarbij voorkomende ziektebeelden;
 • Aandacht voor communicatie bij cliënten met communicatieve beperkingen;
 • Cliëntgericht werken: continu kunnen schakelen in bejegening- en begeleidingsstijl;
 • Ondersteuning kunnen bieden bij het behouden van regie over eigen leven. Indien nodig neem je vanuit weloverwogen standpunt(en) de regie (tijdelijk) over;
 • De zorg rondom de cliënt kunnen coördineren, waarbij het sociale netwerk van de cliënt betrokken wordt en je nauw samenwerkt met de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en behandelaren.
 • Je kunt op een juiste wijze je collega’s stimuleren, begeleiden en coachen om het zorgproces goed te laten verlopen;
 • Je bent goed in methodisch werken;
 • Je denkt en werkt graag mee aan nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg;
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je bent flexibel en bent integraal verantwoordelijk;
 • Je bent stressbestendig en weet te handelen in een acute situaties.

Jouw taken

Als verpleegkundige begeleid, verpleeg en verzorg je cliënten met een beperking op basis van het zorgplan. Daarnaast bouw je actief mee aan de kwaliteit van zorg binnen Thebe|Lucia in het algemeen en team Cyclaam in het bijzonder. Je coacht collega’s om samen de kwaliteit te verbeteren, je begeleidt leerlingen en je hebt een overstijgende blik over de dagelijkse werkzaamheden. Je geeft vorm en inhoud aan verpleegkundig leiderschap. Je werkt methodisch toe naar het einddoel van de observatie- of revalidatieperiode. Je werkt intensief samen met de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en andere behandelaren.

Ons aanbod

 • We bieden een uitdagende baan in een verpleeghuis met specialistische psycho-geriatrische en gerontopsychiatrische zorg.
 • Je werkt in een zelfstandig team.
 • Je gaat in overleg voor gemiddeld 28 tot 32 uur per week aan de slag, waarbij je werkt volgens een rooster, van dag-, avond- en nachtdiensten waarbij zowel door de week, als in het weekend gewerkt wordt.
 • De functie van verpleegkundige niveau 4 is ingeschaald in functiegroep FWG 45, niveau 5 is ingeschaald in functiegroep FWG 50 van de CAO VVT.
 • Je krijgt een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit: Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, collectieve ziektekostenverzekering, eindejaarsuitkering van 7,4% en pensioenregeling.
 • Een Verklaring Omtrent gedrag bij indiensttreding is verplicht.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende