Wij vragen

Ben jij een ervaren Manager in de zorg met een ‘zorg’hart en zie jij een uitdaging in het managen van onze locaties Heuvel en Brabantpark in Breda?

Ben jij een ervaren Manager in de zorg met een ‘zorg’hart? Ben je toe aan een nieuwe stap in je zorgcarrière als manager? En heb je visie op de zorg? Op Heuvel en Brabantpark kun je aan de slag!

Woonzorgcentrum Heuvel bevindt zich in de Bredase wijk Heuvelkwartier en is een centrum voor ontmoeten, welzijn, wonen en zorg. Bij Heuvel zijn 24 plaatsen voor psychogeriatrische bewoners verdeeld over 4 kleinschalige woningen. Daarnaast 26 zorgappartementen voor intramurale zorg, 9 extramurale appartementen, waarbij zorg ingekocht kan worden bij de locatie en we bieden dagbesteding voor psychogeriatrische cliënten van maandag t/m vrijdag. Daarnaast worden activiteiten, maaltijden en gezelligheid geboden, ook voor buurtbewoners of als dagbesteding, in de Plaza, het grand café van Heuvel.

Zie ook: https://www.thebe.nl/thebe-in-uw-buurt/woonzorgcentra/thebe-heuvel/

‘De vele contacten met scholen, vrijwilligersorganisaties en bedrijven zorgen voor
reuring in Heuvel, er gebeurt wat!! Bewoners genieten hiervan.’

In de kleinschalige woonvoorziening Brabantpark in de gelijknamige Bredase wijk wordt met een team van zo’n 25 personen zorg en begeleiding aangeboden aan 23 bewoners met meestal lichamelijke beperkingen. De bewoners wonen in een viertal woningen.

Zie ook: https://www.thebe.nl/thebe-in-uw-buurt/woonzorgcentra/thebe-brabantpark/

‘Het draait erom dat je vanuit je rol samen invulling geeft aan de visie van Thebe; De Bedoeling. Je faciliteert als manager deze beweging bij je teams.’

Een impressie van je werkdag:

Je start de dag met een Locatieteam-overleg waarbij je de stand van zaken m.b.t. kwaliteitschecks gezamenlijk wilt bespreken. Wat zijn de ervaringen van de specialist ouderengeneeskunde, wat zien de HBO verpleegkundigen, hoe gaan we onze kwaliteit en gewenste verbeteringen verder borgen?

Een familielid van een bewoner spreekt je aan en wil specifieke wensen m.b.t. de zorg van zijn vader met je bespreken. Je hebt een luisterend oor en zet zaken hiervoor in gang binnen je teams.

Je deur staat altijd open en een medewerker loopt binnen om even iets af te stemmen. Je werkt vervolgens je mail bij, start acties op, bewaakt de voortgang en zorgt voor overzicht.

Je bereidt het kwartaal-overleg met de Raad van Bestuur voor dat over twee weken plaats zal vinden, samen met een Bedrijfseconomisch Adviseur. De bedrijfsvoering, (zorg)processen en resultaten van je locaties staan deze keer centraal in dit gesprek. Je hebt externe ontwikkelingen doorvertaald naar een interne visie voor de locaties en de zelfstandige teams. Je gaat graag hierover met hen het gesprek aan.

Je bereidt een overleg voor met de gemeente en vrijwilligersorganisaties, samen met een aantal collega’s. Je hebt voor ogen om gezamenlijk plannen te maken voor de nieuwe activiteiten bij Heuvel voor buurtbewoners in de wijk.

Telefonisch spreek je met je adviseur Mens & Ontwikkeling (HRM) over je concept plan van aanpak naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek van je locaties. Welke stappen wil je zetten richting medewerkers vanuit dit plan ook in relatie tot het jaarplan?

Je rijdt naar Brabantpark om je wekelijkse overleg bij te wonen met twee verpleegkundigen over het organiseren van een optimale personeelsbezetting. De zelfstandigheid in het team is groot. Maar je vindt betrokkenheid en zichtbaarheid belangrijk, daarom ben je makkelijk benaderbaar en ben je een aantal dagdelen per week op deze locatie aanwezig.

Morgenochtend heb je een clusteroverleg met collega-managers en je bereidt een vraagstuk op het vlak van kwaliteitszorg en veiligheid voor. Jij bent namelijk aanspreekpunt voor deze portefeuille en bent benieuwd hoe zij hiermee omgaan.

Jouw functie samengevat:

 • eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten op Heuvel en Brabantpark;
 • de zorg voor de teams en de medewerkers vanuit het HR-perspectief;
 • doorontwikkeling volgen en promoten, zelfstandigheid en verbetering van de performance van de zelfstandige teams bevorderen;
 • het onderhouden van de externe contacten (stakeholdermanagement) en uitvoeren van (samenwerkingsgerichte) projecten;
 • positioneren van de locatie als interessante werkomgeving.

Wat breng je mee?

Om als manager aan de slag te gaan verwachten wij:

 • academisch werk- en denkniveau met meerjarige integrale lijnmanagement ervaring in de zorg;
 • financieel inzicht en invulling kunnen geven aan een goede bedrijfsvoering;
 • analytisch inzicht en ervaring met het interpreteren van kengetallen;
 • kennis en ervaring in diverse management- en veranderrollen en bij voorkeur proces- en project management skills;
 • ervaring met integraal management en bij voorkeur met Kwaliteitszorg & Veiligheid;
 • dat je kunt schakelen tussen visie, strategisch beleid en operatie;
 • dat je ervaring hebt met kwaliteitsverbetering en innovatie;
 • dat je de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de gezondheidszorg, de maatschappij en de markt volgt en waar nodig toe kunt passen.

Je bent een verbinder, hebt een positieve kijk op de zorg, hebt humor en bent in staat om het beste uit je mensen te halen en locaties te runnen alsof het je eigen onderneming is. Je bent makkelijk benaderbaar, hebt een groot inlevingsvermogen en interesse in de verschillende doelgroepen, je bent doortastend en betrokken. Daarnaast heb je je focus op het verbeteren van zorgprocessen waarbij de bewoner centraal staat.

Als manager krijg je, binnen de kaders van de Thebe visie, de vrijheid om de zorg binnen Heuvel en Brabantpark op je eigen manier goed te regelen. Je krijgt de voordelen van een grootschalige organisatie en ervaart tegelijkertijd de eigenheid van een woonzorgcentrum en een kleinschalige woonvoorziening. Thebe loopt voorop als het gaat om ontwikkelingen in de zorg. Vanuit onze visie staat eigen regie van de cliënt, vrijheid voor de medewerkers en intensieve samenwerking met ketenpartners centraal. Onze visie en hoe we dat doen kun je bekijken via https://youtu.be/QPTCbJPTXSo

Ons aanbod

 • inschaling conform CAO VVT, FWG 70, met een maximum van € 6.512,17, op fulltime basis;
 • fulltime (36 uur) jaarcontact en bij gebleken geschiktheid na een jaar omzetting naar onbepaalde tijd;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het meerkeuzesysteem (fietsplan, bedrijfsfitness etc.), een collectieve ziektekostenverzekering, een eindejaarsuitkering van 7,4% en een pensioenregeling.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende