Wij vragen

Topaze heeft de ambulante interventie STOP ontwikkeld en is hiervoor op zoek naar een enthousiaste, ondernemende en doortastende ambulant hulpverlener met expertise op het gebied van pedagogische gezinsondersteuning. Je werkzaamheden zijn voor een groot deel gevuld met het werken in gezinnen waar kinderen lijden onder de conflicten die door de ouders gevoerd worden. Je deinst niet terug wanneer er heftige conflicten spelen en kunt in deze diverse belangen bedienen in het belang van de veiligheid voor de desbetreffende kinderen. In deze interventie werk je samen met een mediator / conflictreductor en ben je complementair aan elkaar. Er wordt gewerkt met regiefunctie, vanuit sociale netwerk strategieën en met veiligheidsplannen.

Naast het bieden van ambulante hulp ben je in staat om je kennis aan andere professionals over te brengen in de vorm van training en coaching.

Je hebt een proactieve en innovatieve houding en je ziet het als een uitdaging om een positieve impuls te geven aan de nieuwe ontwikkelingen in de transitie van de jeugdzorg!

Tevens vragen wij:

§ HBO + (bv SPH, Pedagogiek) en een afgeronde I.A.G ( Intensieve Ambulante gezinsbehandeling) of soortgelijke opleiding.

§ In het bezit van een rijbewijs en een auto.

§ praktijkervaring in de (jeugd) hulpverlening / uitvoering en een breed netwerk van contacten in het veld.

§ Kennis van opvoedingsvaardigheden en ontwikkelingspsychologie

§ Oplossings- en systeemgericht kunnen werken

§ Expertise op het gebied van vechtscheiding en/of mediation

§ Kennis van het werken met SOS

§ Kennis van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategie

§ Flexibel inzetbaar en incidenteel bereid om onregelmatig te werken.

§ Competenties: samenwerkend, innovatief, deskundig, ondernemend, plannen en organiseren, positioneren en engageren, communiceren ( mondeling en schriftelijk)

§ Een SKJ registratie.

Ons aanbod

Salariëring conform de cao Jeugdzorg, schaal 9. Bij een fulltime dienstverband loopt deze schaal van 2.454,34 euro bruto per maand tot 3.919,42 euro. Deze cao maakt gebruik van een 13e maand, een goede pensioenregeling en een fietsplan.

Topaze is een innovatieve en specialistische jeugdzorgaanbieder. Ons motto “samen werken aan mogelijkheden” typeert de manier waarop de organisatie opereert, zowel richting de klant, collega-organisaties als medewerkers.

De teams van Topaze zijn volop in ontwikkeling om te kunnen werken vanuit een hoge mate van taakverantwoordelijkheid. De verantwoording voor de uitvoering van de zorg en de daarbij horende randvoorwaarden worden waar het kan in overleg bij de teams gelaten. Daarnaast heeft Topaze een staf. Deze staf ondersteunt, faciliteert, begeleidt of stuurt de teams met als doel maatwerk en innovatie te kunnen leveren.

Het ambulante werkgebied is vooral gericht op de regio de Meijerij en strekt zich verder met name uit over Noordoost en Zuidoost Brabant.

Deze vacature is verlopen