Unitio

Unitio biedt forensische ambulante begeleiding en/ of beschermd wonen.

Unitio wil forensische cliënten waarbij een psychiatrische stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt, succesvol laten participeren in hun omgeving.

Unitio wil een verantwoorde en professionele bijdrage leveren aan een meer veilige maatschappij.

Unitio wil een voorbeeld zijn in de samenwerking met cliënt, zijn omgeving, reclassering, en andere zorgaanbieders. 

Het doel van deze forensische begeleiding is het voorkomen van recidive. Als we gezamenlijk de kans dat een cliënt opnieuw een strafbare handeling pleegt zo klein mogelijk maken, dragen we bij aan een veiligere maatschappij. Tevens stimuleren we dat de cliënt op een aangepaste manier omgaat met zijn kwaliteiten en tekortkomingen. 

We gebruiken hiervoor een gedegen risicotaxatie instrument (FARE), een signaleringsplan en een ontwikkelingsgericht begeleidingsplan. Op een intensieve, outreachende wijze wordt de begeleiding op de verschillende levensgebieden vormgegeven. Daar waar nodig werken we samen met ketenpartners bijvoorbeeld op het gebied van financiën en dag invulling. 

Onze forensisch opgeleide professionals sluiten aan bij de inhoud van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en Expertisecentrum Forensische psychiatrie (EFP), en blijven zodoende op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van forensische zorg.

Werken bij

Je vindt het een uitdaging om forensische cliënten met diverse GGZ problematiek te ondersteunen en begeleiden naar een delict vrij leven. In samenspraak met cliënt en zijn / haar systeem, reclassering en (evt.) betrokken behandelaren streef je naar een optimale participatie in de samenleving en een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie voor de cliënt Je vindt het een uitdaging om forensische cliënten met diverse GGZ problematiek te ondersteunen. 

In samenspraak met cliënt en reclassering start je met een 3 partijenovereenkomst waarin begeleidingsdoelen op de diverse levensgebieden worden geformuleerd. Deze doelen worden door jou en de cliënt concreet gemaakt in een begeleidingsplan. Het voorkomen van recidive in delict mag hierin zeker niet ontbreken. 

Vanuit dit begeleidingsplan organiseer jij je afspraken met cliënten zelfstandig, waarbij je de cliënt zoveel mogelijk in zijn kracht zet en tevens voldoet aan de gestelde eisen door justitie. Je houdt contact met ketenpartners en het systeem van de cliënt omtrent de voortgang. 

Je draagt op een actieve, verantwoordelijke manier bij aan een optimale cliëntlogistiek, zorgkwaliteit, rendement,  en werkklimaat. En natuurlijk denk je mee in de verdere ontwikkeling van Unitio.

Contactpersoon

Rene Vervoort

Vrijwilligers bij

Unitio staat open voor vrijwilligers die samen met onze professionals de cliënt ondersteunen in dagactiviteiten , financiën enz.

Contactpersoon

Rene vervoort

Locaties

Unitio

Jan Tinbergenstraat 4H
5491 DC  Sint-Oedenrode

Vacatures Unitio

Bekijk de 1 actuele vacatures van Unitio en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Unitio maak dan een vacature-alert aan.

Geestelijke Gezondheidszorg
Jan Tinbergenstraat 4 H
5491 DC
 Sint-Oedenrode