Wij vragen

Als medewerker Veilig Thuis doe je werk dat ertoe doet. De kerntaken van Veilig Thuis zijn:

 • adviseren en ondersteunen van hulpvragers, burgers en professionals bij vragen rond huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • gesprekken met cliënten over wat er speelt en welke hulp en veiligheidsafspraken nodig zijn;
 • onderzoek naar (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • uitvoeren van het Tijdelijk Huisverbod;
 • inzet van Aware-kastjes bij stalking;
 • scholing en deskundigheidsbevordering van professionals in de regio.

Als medewerker draag je bij aan het stoppen van geweld en duurzame veiligheid binnen het gezin of de partnerrelatie. Je wordt daarbij ondersteund door je collega’s die je intercollegiaal en multidisciplinair adviseren en je werkt nauw samen met diverse organisaties in de regio. Veilig Thuis is 24x7 bereikbaar.

Functie-eisen

Voor het succesvol uitoefenen van deze functie vragen wij:

 • minimaal een afgeronde HBO-opleiding (MWD of aanverwant);
 • minimaal 5 jaar gerichte werkervaring binnen de hulpverleningssector;
 • werkervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • ervaring in outreachend werken;
 • ervaring met systeemgericht werken (zowel met slachtoffer als pleger en betrokken kinderen);
 • ervaring in het werken met verschillende - culturele – achtergronden;
 • ervaring in het maken van rapportage en verslaglegging;
 • je beschikt over een geldige registratie bij het SKJ.

Daarnaast beschik je over:

 • analytisch vermogen en resultaatgerichtheid;
 • gedegen kennis van en inzicht in de sociale kaart;
 • kunnen omgaan met weerstand en agressie;
 • het vermogen om te werken onder druk;
 • flexibiliteit;
 • vermogen tot regievoering t.b.v. het organiseren van de juiste zorg en deze te borgen;
 • vermogen om netwerkcontacten te organiseren en te onderhouden;
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • gezien de aard van de functie en de omvang van het werkgebied is het bezit van een rijbewijs en een beschikbare auto een vereiste;
 • het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling.

Ons aanbod

De medewerker Veilig Thuis krijgt een tijdelijk dienstverband van een jaar. Naast werktijden tijdens kantooruren wordt van de medewerker gevraagd om geregeld buiten kantooruren te werken in de 24x7 bereikbaarheidsdienst.

Deze vacature is verlopen