Wij vragen

Veilig Thuis Brabant Noordoost is het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij zijn er voor iedereen: burgers en professionals kunnen bij ons terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld.

Wij richten ons op kinderen, volwassenen, slachtoffers, plegers, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling, met als doel dit te stoppen en voorkomen. Het borgen van veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem staat hierbij centraal.

Ben jij in staat onze professionals in het primaire proces te adviseren en faciliteren op sociaal-medisch inhoudelijke zaken, ben je bestand tegen druk en sta je stevig in je schoenen? Dan zoeken we jou als

VERTROUWENSARTS VEILIG THUIS
16-36 uur per week | locatie Den Bosch

Doel van de functie

Als Vertrouwensarts Veilig Thuis adviseer je professionals wanneer er sprake is van (vermoedens van) lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor (ongeboren) kinderen en volwassenen, seksueel misbruik, overmatige (medische) zorg of zorgtekort, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek of fysieke ziekten bij ouder of kind. Waar nodig ben je actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek door Veilig Thuis.

Wat ga je doen

Als Vertrouwensarts bij Veilig Thuis adviseer, ondersteun en faciliteer je medewerkers zowel actief als passief op sociaal-medisch inhoudelijke zaken in het primaire proces en je handelt zodoende multidisciplinair. Je adviseert (para)medici en zo nodig anderen bij het signaleren, bespreken en handelen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Je onderhoudt contacten met relevante medische/hulpverlenende instanties, deskundigen en beroepskrachten. Je levert waar nodig een bijdrage aan methodiekontwikkeling. Waar casussen voornamelijk sociaal-medisch zijn, ben je zelf casushouder of mede-casushouder en draag je actief bij aan het onderzoek naar mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld. Het uitvoeren van een achterwachtfunctie voor de telefonische bereikbaarheidsdienst (24x7) is onderdeel van de functie.

Wat neem je mee

Wil jij als Vertrouwensarts een bijdrage leveren aan het stoppen van geweld en zorg dragen voor een duurzame veiligheid binnen het systeem?

Dan vragen we van jou het volgende:

 • Specifieke medische, psychiatrische en/of forensische kennis (en de bereidheid tot verdere scholing daarin) en inzichten om kindermishandeling en huiselijk geweld uit te sluiten of te diagnosticeren;
 • Actuele registratie in het register van Vertrouwensartsen (VVAK) of de bereidheid de opleiding te volgen (aan deze opleiding zijn voor jou geen kosten verbonden);
 • Kennis van ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied zodat op termijn wordt voldaan aan door de beroepsvereniging VVAK gestelde accreditatie-eisen;
 • Gezien de aard van de functie en omvang van ons werkgebied een rijbewijs en beschikbare auto;
 • VOG-verklaring met positieve beoordeling.

Als persoon herken jij je ook hierin:

 • Vermogen tot analytisch denken en resultaatgerichtheid;
 • Kunnen omgaan met weerstand en agressie;
 • Het vermogen om te werken onder druk;
 • Vermogen tot regievoering t.b.v. het organiseren van de juiste zorg en deze te borgen;
 • Vermogen om netwerkcontacten te organiseren en te onderhouden;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Ons aanbod

Wat we bieden

We starten onze samenwerking met een arbeidsovereenkomst van één jaar. Daarna behoort een contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. De functie is ingedeeld in salarisschaal 12 van cao Jeugdzorg (afhankelijk van ervaring minimaal € 3.568,98 en maximaal € 5.616,78 bruto per maand, op basis van 36 uur per week). Daarnaast kent de cao:

 • 144 wettelijke verlofuren en 56 uur extra verlofbudget (op basis van 36 uur per week);
 • De mogelijkheid extra verlof bij te kopen;
 • Eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Vakantietoeslag van 8%;
 • Collectieve pensioenverzekering;
 • Een bijdrage in zorgverzekering en mogelijkheid deelname collectieve zorgverzekering;

Verder is bruto-netto uitruil van reiskosten mogelijk.

Wie zijn wij

Wij zijn een stichting met circa negentig medewerkers, merendeels in de functie Medewerker Veilig Thuis. Daarnaast zijn er gedragswetenschappers, vertrouwensartsen, administratief/secretarieel medewerkers en beleidsadviseurs. Het managementteam bestaat uit de directeur en de drie teammanagers. Wij vormen een expertisecentrum huiselijk geweld/kindermishandeling in de regio en werken daarbij samen met lokale, regionale en landelijke ketenpartners. Ons werkgebied omvat 16 gemeenten.

Interesse?

Enthousiast en wil jij het verschil komen maken?

Stuur dan jouw cv en motivatiebrief, onder vermelding van vacaturenummer DB-VT-AA-33 via sollicitatie@veiligthuisbrabantnoordoost.nl, aan Elise Buiting (Vertrouwensarts). Ook voor inhoudelijke informatie kun je met haar contact opnemen via 088-243 93 07.

Vorige Volgende