Wij vragen

Binnen Vitalis Behandel Groep zijn zeven medische en paramedische beroepsgroepen actief. Wij bieden in mono- en multidisciplinair verband iedere dag kennis, expertise en dienstverlening. Het gaat daarbij om producten en diensten gericht op preventie, onderzoek, diagnostiek, behandeling en consultatie (AWBZ en ZVW gefinancierd). De ambitie is om ons ook te richten op het aanbieden van private producten en diensten. Daarnaast leveren medewerkers en consultancy een bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Ter uitbreiding van de Behandel Groep zoeken wij

Basisartsen met klinische ervaring
uren bespreekbaar

Doel Vitalis Behandel Groep
Doel van de Behandel Groep is het realiseren van een transmuraal werkende professionele stichting waarbinnen aandacht is voor de belangen van de cliënt én het ondernemerschap van de professionals. De Behandel Groep biedt behandelingen, therapieën en adviezen voor cliënten die bij Vitalis verblijven of zelfstandig wonen. Ons uitgangspunt is om ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen. Klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid vormen onze kernwaarden. De dienstverlening van de Behandel Groep maakt onderdeel uit van de integrale cliëntbenadering van de Vitalis WoonZorgGroep waarbij ‘ruimte voor een eigen leven’ centraal staat. De Behandel Groep heeft als kennisorganisatie opleidingsplaatsen beschikbaar voor de vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende