Wij vragen

Organisatieomschrijving

Archipel en Vitalis Woonzorggroep hebben de gezamenlijke ambitie om binnen afzienbare tijd te komen tot een Centrum voor Geriatrische Revalidatie voor stadsregio Eindhoven. Wij volgen hiervoor een groeipad. Samen met zorgprofessionals wordt concreet begonnen met een kleine unit van ongeveer 30 bedden in de buurt van een ziekenhuis. Met deze aanpak is gekozen voor een organische ontwikkeling van een nieuwe organisatie GRZ. Eerst een gezamenlijke unit in een ziekenhuis opzetten waarbij het de bedoeling is dat de nieuwste inzichten wat betreft GRZ ontwikkelingen en behandelinnovaties tot zijn recht kunnen komen en daarna of tegelijkertijd werken aan een inhoudelijk harmonisatieproces van de beide moederorganisaties. Met deze gekozen groeiwijze wordt vroegtijdig eenheid in beleid voor de GRZ gecreëerd.

De gewenste eenheid in beleid wordt primair geconcretiseerd binnen door de nieuwe organisatie GRZ. Een nieuw aan te stellen Directeur GRZ/Kwartiermaker wordt verantwoordelijk voor de opzet en ontwikkeling van de nieuwe organisatie én initieert harmonisatie van processen en vernieuwing van beleid met de GRZ van zowel Archipel als Vitalis Woonzorggroep. Dit doet de Directeur GRZ/Kwartiermaker schouder aan schouder met het management van beide organisaties.

Plaats in de organisatie

De Directeur GRZ/Kwartiermaker wordt aangestuurd en legt verantwoording af aan de raden van bestuur van Archipel en Vitalis Woonzorggroep. Hij of zij vormt een collegiaal management met de leiding van de GRZ-organisatieonderdelen van Archipel en Vitalis Woonzorggroep. Hij of zij geeft direct leiding aan de mensen die plaats nemen in de veranderorganisatie; in eerste instantie de nieuw te vormen unit.

De Directeur GRZ/Kwartiermaker heeft bij aanstelling de volgende bestuurlijke opdracht:

 • Realisatie van een nieuwe gezamenlijke unit in of in de omgeving van een ziekenhuis als eerste stap naar een nieuwe gezamenlijke organisatie.
 • Hij/zij draagt zorg voor een integrale Business Case, draagt zorg voor de inrichting van het nieuwe gezamenlijke organisatieonderdeel (mensen, gebouw, systemen backoffice etc.), draagt zorg voor de financiering en is tevens procesmanager bouw.
 • Zorgdragen voor de herbestemming van de zorg geleverd in Dommelhoef (GRZ- deel) en Brunswijck in de bredere context van al het vastgoed van Archipel en Vitalis Woonzorggroep.
 • Synchronisatie van de ontwikkeling en werkwijze in de GRZ binnen geheel Archipel en Vitalis Woonzorggroep.
 • Maken van een vastgoedplan en scenario’s voor groei naar 1 GRZ organisatie.

Functie-eisen

Voor het profiel van de Directeur GRZ/Kwartiermaker gelden de volgende vereiste competenties:

 • Academisch werk –denkniveau
 • Resultaatgericht
 • Aantoonbare ondernemers- en pionierskwaliteiten
 • Omarmt de rol van Directeur GRZ/Kwartiermaker
 • Ruime ervaring in zorgprojecten die zich bevinden op het snijvlak van care en cure
 • Vanuit brede visie, en kennis ervaren om artsen, behandelaren en zorgmedewerkers te boeien en te verbinden aan de veranderopgave waardoor er een eigenaarschap en een stimulerende cultuur ontstaat
 • Verbindend naar ziekenhuis, ketenpartners en andere stakeholders
 • Sterke persoonlijkheid die zonder verlies aan relatie de paradoxen die in de veranderorganisatie bespeelbaar maakt
 • Woonachtig op goed bereisbare afstand van Eindhoven of bereid zich in de regio te vestigen

Ons aanbod

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een aanstelling voor de duur van 2 jaar. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende