Wij vragen

Als specialist ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose, het inzetten van de behandeling en het bewaken van de voortgang van de behandeling. Je stelt per bewoner een individueel behandelplan op. Samen met andere professionals werk je in een enthousiast en ervaren multidisciplinair team rondom de bewoner. Als specialist ben je de regisseur van dit team en draag je inhoudelijk mede zorg voor de verdere ontwikkeling van de zorg- en functieprogramma’s per doelgroep.

Samen met de manager zorg & behandeling van de locatie of afdelingen waar jij werkzaam bent, zorg je voor een goed zorg- en behandelklimaat, passend bij onze zorgprogramma’s. Daarnaast draag je binnen de vakgroep bij aan het op peil houden en verder ontwikkelen van de inhoudelijke kwaliteit van deze groep.

Kwaliteit van leven en zelfstandigheid van de cliënt staan bij Vivent centraal. Je werkt intramuraal in een multidisciplinair zorgteam en in groeiende mate extramuraal in nauwe samenwerking met de regionale huisartsen en andere professionals in de eerste lijn. Je beschikt bij voorkeur over een kaderopleiding en/of ervaring intra- en extramuraal.

De positie van de specialist ouderengeneeskunde is binnen en buiten Vivent in ontwikkeling. Door de toenemende complexiteit in de ouderenzorg is er meer behoefte aan dit specialisme zowel in het verpleeghuis als in de thuissituatie. Vivent streeft naar een netwerk van hulpverleners intra- en extramuraal om opname zoveel mogelijk te voorkomen.

De ANW diensten zijn gedeeltelijk uitbesteed.

Wij bieden een breed scala aan scholingsmogelijkheden, waaronder de kaderopleidingen.
De contractomvang is minimaal 24 uur voor onbepaalde tijd.

  • Een afgeronde specialistenopleiding met BIG registratie;
  • Participatie in de ANW diensten conform CAO
  • Creativiteit en flexibiliteit
    - Vivent is een organisatie die volop in verandering en ontwikkeling is

Ons aanbod

  • De contractomvang is voor onbepaalde tijd.
  • Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring.

Behandeling & Consultatie
De vakgroep ouderengeneeskunde Vivent bestaat uit: specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen in opleiding, artsen en coassistenten (in totaal ruim 6 fte) en is onderdeel van de afdeling Behandeling en Consultatie (B&C). De vakgroep verzorgt de medische behandeling op alle verpleeghuislocaties van Vivent. Daarnaast participeren de specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn ter ondersteuning van de huisartsen en thuiszorg (consulten en MDO's). De vakgroep ontvangt leiding van de divisiemanager Expertisecentrum Vivent waarbij zelfsturing van de vakgroep nagestreefd wordt. Binnen de afdeling Behandeling & Consultatie zijn ook de vakgroepen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek, geestelijke verzorging en psychologie werkzaam.

Deze vacature is verlopen