Volckaert logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Volckaert is een organisatie voor ouderenzorg met drie locaties in Oosterhout en twee in Dongen. Er wonen 590 cliënten bij Volckaert. Daarnaast zijn er circa 370 extramurale cliënten en heeft de organisatie ongeveer 870 medewerkers.

Eigenaarschap
De missie is cliënten in staat te blijven stellen om hun leven invulling te geven naar eigen wensen en behoeften. Dit vanuit de visie dat de cliënt eigenaar is van zijn eigen leven. Samen met zijn naasten en vrijwilligers richt hij/zij zijn leven in naar eigen behoefte. Daar waar nodig ondersteund door de medewerkers van Volckaert.

De achterliggende gedachte is dat onnodige inzet van professionele hulp leidt tot verlies van regie en vitaliteit en daarmee het welbevinden van onze cliënten. Zorg en diensten hebben primair tot doel de eigen regie te ondersteunen.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Volckaert

Hospice

Dongepark

Bestuursbureau

Oosterheem

Buurstede

De Doelen

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Werken bij Volckaert betekent werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Volckaert heeft diverse opleidingsmogelijkheden om je verder te kunnen ontwikkelen zoals vakinhoudelijke opleidingen, maar ook ondersteuning bij persoonlijke groei en loopbaaninvulling.

Onze kernwaarden zijn:

  • Eigen verantwoordelijkheid: je krijgt de ruimte om zelf beslissingen te nemen. Hierbij staat het stimuleren van de cliënt centraal.
  • Pro-activiteit: Hiermee wordt het anticiperen op verwachte ontwikkelingen en veranderingen bedoeld en het aanpassen aan de individuele wensen en behoeften van de cliënt.
  • Professionaliteit: Professioneel handelen is de basishouding voor medewerkers, waarbij de cliëntvraag en reflectie op eigen handelen centraal staan.
  • Transparantie

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Leren van en met elkaar

Onze beroepsopleidingen

Voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen heeft Volckaert de volgende opleidingen:

  • BOL (Beroepsopleidende leerweg)
  • BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

Deze opleidingen worden aangeboden in samenwerking met het ROC in Tilburg, Avans en het Vitaliscollege in Breda.

Het beroepsopleidende leertraject (BOL)

Dit leertraject houdt in dat je stage loopt en naar school gaat. Binnen Volckaert heb je de mogelijkheid om via deze stages in de dagelijkse praktijk competenties eigen te maken.

De leerafdeling

Op twee leerafdelingen, in Dongen (somatiek) en in Oosterhout (Psychogeriatrie), begeleiden we studenten in groepen. De groep neemt een aantal cliënten onder zijn hoede, onder leiding van gediplomeerde verzorgenden. Je leert van en met elkaar. Bijvoorbeeld de zorg plannen, zelf verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. De praktijkervaringen van de studenten zijn de leidraad voor het onderwijs en de begeleiding.

Het beroepsbegeleidende leertraject (BBL)

Als BBL-er ben je deels werknemer, deels leerling. Met Volckaert sluit je een leerarbeidsovereenkomst; het onderwijs krijg je via een van de twee ROC's. Na een voorbereidende periode van zes weken, ga je één dag in de week naar school. Daarnaast werk je gemiddeld 28 uur per week om het vak te leren.

Er is een leertraject voor verzorgenden (niveau 3) Naar gelang de behoefte van de organisatie wordt een leertraject voor helpenden (niveau 2) opgezet.

Ook voor herintreders zijn er mogelijkheden.

Stages

Als je stage wilt lopen bij Volckaert kijken we samen wat je wilt leren en zoeken een stageplek die past bij je leertraject. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de opleidingsinstituten. Praktijkopleiders en werkbegeleiders ondersteunen je leerproces. Aan het eind van de stage kijken we of er toekomstperspectief is binnen onze organisatie.

We bieden ook stageplaatsen aan:

  • toekomstige verpleeghuisartsen.
  • paramedici (zoals de vakgroepen psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk);
  • ondersteunende diensten zoals facilitair, PO&O, financieel en economisch.

Je bent van harte welkom als je een zinvolle bijdrage aan ons werk wilt leveren. Op vijf locaties worden leer/werk trajecten en stageplaatsen aangeboden. Hierdoor kun je de ouderen- en revalidatie zorg (chronisch en kortdurend) op verschillende manieren ervaren. Dat geeft een brede blik. Stagiaires houden ons scherp: met elkaar kunnen we leren. Zij brengen immers frisse ideeën mee. Om aan de eisen van de arbeidsmarkt en de snelle ontwikkelingen in de zorg te kunnen blijven voldoen, willen wij continue met elkaar werken aan kwaliteitsverbetering en ontwikkeling.

Meer informatie is te krijgen via: opleiding@volckaert.nl

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Als vrijwilliger kunt u binnen Volckaert op tal van gebieden van meerwaarde zijn. Bijvoorbeeld bij het helpen met de maaltijden, het wandelen met cliënten, het meehelpen met activiteiten of gewoon door eens een praatje te maken. Vrijwilligers maken op die manier het wonen bij Volckaert aangenaam, gezellig en levendig. Als vrijwilliger maakt u het verschil.

Soort vrijwilligerswerk
Volckaert heeft verschillende cliëntengroepen. Bij het bepalen van het soort vrijwilligerswerk wordt er dus rekening gehouden worden met uw ervaring en interesses. Zo komen uw kwaliteiten goed tot zijn recht. En heeft u eigen ideeën? Er is volop ruimte voor nieuwe initiatieven. Samen leggen we met u vast hoe we het werk invullen: het soort werk en de momenten waarop u dat kunt doen.

Vrijwilliger worden?
Volckaert is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die op een positieve manier een bijdrage willen leveren aan het welzijn van de cliënten. Heeft u interesse? Laat het ons weten. Bel naar de Volckaert-locatie van uw keuze. Vraag daar naar de activiteitenbegeleiding en geef aan dat u interesse heeft in vrijwilligerswerk.

Vacatures Volckaert ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 23 actuele vacatures van Volckaert en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Volckaert? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Volckaert geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Volckaert ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft Volckaert geen vrijwilliger vacatures open staan.