Wij vragen

Welke Specialist Ouderengeneeskunde wil zijn/haar passie voor de ouderenzorg verder ontwikkelen ?

Geloof jij in de maatschappelijke opdracht waar de ouderenzorg voor staat? Heb je de ambitie om door te groeien en zorg op topcare niveau te brengen? Geloof jij ook in de visie van Volckaert? Dat cliënten van Volckaert eigenaar zijn van hun eigen leven? En dat zij samen met hun naasten en vrijwilligers hun leven naar eigen behoefte inrichten? Waar nodig ondersteund door medewerkers van Volckaert?

Wie is Volckaert?

Volckaert richt zich op complexe ouderenzorg, in drie locaties in Oosterhout en een grote locatie in Dongen. Iedere locatie heeft een eigen karakter. Wonen in één van de locaties doet recht aan de vrijheid en levensstijl van elke cliënt. Wij bieden waar nodig begeleiding, zorg, behandeling en comfortdiensten aan. De cliënt maakt hierin eigen keuzes die passen bij de zorgvraag en het budget. 850 medewerkers en 400 vrijwilligers zetten zich in voor zo’n 750 cliënten. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor een verandering van cultuur en organisatie. Hiervoor is samen met de cliëntenraad gekozen voor het thema eigenaarschap. Eigenaarschap bij cliënten, waarbij keuzevrijheid en verantwoordelijkheid voorop staan. En eigenaarschap bij onze medewerkers wat zal gaan leiden tot een grotere mate van zelforganisatie. Hierin maakt Volckaert onderdeel uit van het koploperproject “Waardigheid en Trots”.

De medische vakgroep

De medische vakgroep ouderengeneeskunde is een enthousiast en betrokken team bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, praktijkverpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, een physician assistent, een HAIO en regelmatig een co-assistent. Door uitbreiding van het aantal cliënten is ruimte ontstaan om de vakgroep te versterken met een specialist ouderengeneeskunde.

Volckaert neemt actief deel aan ketenzorg dementie, NAH, palliatieve zorg en ontwikkelt samen met naburige organisaties Behandelcentrum Brabant en de geriatrische revalidatiezorg. Ondersteuning van huisartsen in de 1e lijn in Dongen en Oosterhout breidt zich uit.

De medische vakgroep ziet naast het bieden van optimale medische zorg als speerpunten: eigenaarschap bij de cliënt , taakdelegatie en opleiden.

De rol van de specialist ouderengeneeskunde verschuift hierdoor meer naar de rol van specialist bij complexe zorgvragen en de rol van coach, adviseur en opleider.

Als specialist ouderengeneeskunde ben je eindverantwoordelijk voor het behandelplan van de cliënt. Je biedt medische zorg aan cliënten van verschillende doelgroepen. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het (medisch) beleid. De lijnen tussen de medische vakgroep en de Raad van Bestuur zijn kort.

Je realiseert samen met je collega’s een moderne medische vakgroep waarbinnen taakherschikking en eigenaarschap een prominente rol heeft. Je werkt nauw samen met het management. Je toont eigenaarschap, neemt regie en je stimuleert hierbij een goede multidisciplinaire samenwerking waarbij medewerkers kunnen groeien in hun professionele rol.

Wie ben jij?

  • Je hebt een afgeronde opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Wij vinden het een pre als je tevens de opleiding tot kaderarts hebt afgerond, of als je de ambitie hebt om een kaderopleiding te gaan volgen;
  • Je hebt aanvullende kennis en inzicht van deelgebieden (bijv. revalidatie) en complexe ziektebeelden;
  • Je bent goed op de hoogte van de actuele relevante wet- en regelgeving, (indicatie- en kwaliteitsbewakings-) procedures, protocollen en ethische vraagstukken;
  • Je kent de sociale kaart;
  • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • Je hebt de ambitie om het specialisme ouderengeneeskunde verder uit te bouwen.

Ons aanbod

Jij verdient een mooie beloning!

  • Dienstverband voor onbepaalde tijd;
  • Diverse mogelijkheden, variërend van 24 tot 36 uur gemiddeld per week;
  • Indien je meer dan 30 minuten van Volckaert woont, kan Volckaert zorgen voor accommodatie tijdens bereikbaarheidsdienst;
  • Inschaling vindt plaats conform CAO VVT en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Indien je een relevante kaderopleiding hebt afgerond geldt FWG 75 (min. € 4.719,78 en max. € 7.444,94 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Indien je geen relevante kaderopleiding hebt afgerond, geldt FWG 70. (min. € 4.085,23 en max. € 6.159,66 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende