Wij vragen

Functieomschrijving

Op zoek naar een uitdagende baan?

Passie voor Autisme?

Werken vanuit bezieling?

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende baan met veel ruimte voor scholing en professionele- en persoonlijke ontwikkeling (waaronder Yucelmethode, Autisme Specialisatie, Mindfulness, Contextuele benadering e.a.).

De functie wordt uitgevoerd op de Beschermd Wonen locatie in Bergen op Zoom.
Klanten huren zelfstandig en ontvangen zorg van Zintri (woon-zorgconcept). Er is sprake van werken op een ambulante werkwijze bij klanten en op teamgerichte wijze op de locatie (steunpunt aanwezig van Zintri in het gebouw waar de klanten wonen). De zorg betreft intensieve leef- en woonbegeleiding op alle levensgebieden in het kader van Beschermd Wonen

Missie en Visie Zintri:

Zintri is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in eigen kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dit doen we middels integrale zorg, systeem- en ontwikkelingsgericht vanuit maatwerk en een mensgerichte benadering.

Kern/doel van de functie:

Het verlenen van complexe ambulante hulpverlening aan individuele cliënten (en hun systeem). Gericht op complexe, meervoudige individuele problematiek waarbij sprake is van psychiatrische- en/of psychische grondslag. De hulpverlening wordt uitgevoerd volgens de in het zorg- en begeleidingsplan vastgestelde richtlijnen. Bij de uitvoering van de functie worden missie, doel, visie en kernwaarden van Zintri Zorggroep en in het bijzonder “klantgerichtheid” in acht genomen.

Doelgroep van Zintri Zorggroep:

Autisme met een normale tot bovengemiddelde intelligentie van kinderen, jongeren, volwassenen en gezinssysteem.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • Begeleid cliënten volgens vastgesteld zorgdossier
 • Begeleiding van individuen met Autisme op alle levensgebieden, bij activiteiten, binnen een gestructureerd klimaat, aan de hand van (on)mogelijkheden en gestelde doelen, toewerken naar eigen kracht
 • Voert zorg- en actieplannen uit
 • Draagt zorg voor rapportage en overdracht
 • Draagt mede zorg voor en neemt deel aan overlegsituaties en teambesprekingen
 • Draagt zorg voor een goed verloop van de begeleiding
 • Voort dagelijkse werkzaamheden uit

Ons aanbod

Functie-eisen:

 • Heeft een afgeronde opleiding zorg en welzijn of een vergelijkbare HBO opleiding of MBO opleiding met meerdere jaren relevante werkervaring
 • Heeft inzicht in diverse psychiatrische ziektebeelden
 • Afhankelijk van de cliënt kan specifieke vakkennis nodig zijn
 • Kennis van en ervaring met kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie
 • Kennis van en ervaring met systeemgericht werken (ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning / partnergesprekken / gezinsbegeleiding)
 • De werkzaamheden vragen een grote mate aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Werkervaring: 2 – 5 jaar

BIG-Registratie: Nee

Dienstverband:

 • 24-36 Uur
 • Schaal 35, 40 of 45 volgens CAO Gehandicaptenzorg

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende