Wij vragen

Op zoek naar een uitdagende baan?

Passie voor Autisme?

Werken vanuit bezieling?

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende baan met veel ruimte voor scholing en professionele- en persoonlijke ontwikkeling (waaronder Yucelmethode, Autisme Specialisatie, Mindfulness, Contextuele benadering e.a.).

Missie en Visie Zintri:

Zintri is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in eigen kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dit doen we middels integrale zorg, systeem- en ontwikkelingsgericht vanuit maatwerk en een mensgerichte benadering.

Kern/doel van de functie:

Het verlenen van complexe ambulante hulpverlening aan (gezin)systemen en individuele cliënten. Gericht op complexe, meervoudige individuele en gezinsproblematiek waarbij sprake is van psychiatrische- en/of psychische grondslag. De hulpverlening wordt uitgevoerd volgens de in het zorg- en begeleidingsplan vastgestelde richtlijnen. Bij de uitvoering van de functie worden missie, doel, visie en kernwaarden van Zintri Zorggroep en in het bijzonder “klantgerichtheid” in acht genomen.

Doelgroep van Zintri Zorggroep:

Autisme met een normale tot bovengemiddelde intelligentie van kinderen, jongeren, volwassenen en gezinssysteem.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • Begeleid cliënten en cliëntsystemen volgens vastgesteld zorgdossier
 • Begeleiding van individuen met Autisme (en hun cliëntsysteem), op alle levensgebieden, bij activiteiten, binnen een gestructureerd klimaat, aan de hand van (on)mogelijkheden en gestelde doelen, toewerken naar eigen kracht
 • Voert zorg- en actieplannen uit
 • Draagt zorg voor rapportage en overdracht
 • Draagt mede zorg voor en neemt deel aan overlegsituaties en teambesprekingen
 • Draagt zorg voor een goed verloop van de begeleiding

Functie-eisen:

 • Heeft een afgeronde hogere beroepsopleiding richting zorg en welzijn of een vergelijkbare beroepsopleiding
 • Heeft inzicht in diverse psychiatrische ziektebeelden
 • Afhankelijk van de cliënt kan specifieke vakkennis nodig zijn
 • Kennis van en ervaring met kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie
 • Kennis van en ervaring met systeemgericht werken (ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning / partnergesprekken / gezinsbegeleiding)
 • De werkzaamheden vragen een grote mate aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen
 • De aard van het werk vereist het beschikken over een motorvoertuig en rijbewijs B

Werkervaring: minimaal 2 jaar.

Ons aanbod

Dienstverband:

 • Regio Midden-Brabant of West-Brabant oost
 • 24-36 Uur
 • Schaal 45 volgens CAO Gehandicaptenzorg

Interesse?

Sollicitaties kunnen, ter attentie van mevrouw De Nijs, gericht worden aan: sollicitaties@zintrizorggroep.nl.

De vacature sluit maandag 25 januari 2021.

Vorige Volgende