Wij vragen

Op zoek naar een uitdagende baan? Passie voor Autisme? Werken vanuit bezieling?

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende baan met veel ruimte voor scholing en professionele- en persoonlijke ontwikkeling (waaronder Yucelmethode, Autisme Specialisatie, Suïcidepreventie e.a.)!

Wie zijn wij?

Zintri Zorggroep is een organisatie die werkt met mensen met autisme met een normale tot bovengemiddelde intelligentie. We begeleiden zowel kinderen, jongeren, volwassenen als gezinssysteem.
De organisatie werkt vanuit de visie zowel medewerkers als haar cliënten in eigen kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij.

Hoe ziet de functie eruit?

Als ambulant begeleider complex biedt je begeleiding aan cliënten (en hun naasten) met complexe, meervoudige individuele problematiek. Dit doe je in hun thuissituatie.

De begeleidingsvraag van de cliënt richt zich hierbij (deels) op het psychisch welbevinden en incidenteel probleemgedrag. Vanuit deze hulpvraag stel je doelen op en begeleid je de cliënt in het behalen van deze doelen door het inzetten van verschillende methodieken (waaronder de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)). Begeleiding is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid en richt op verschillende levensgebieden (praktisch, sociaal, ouder-kind en psychisch functioneren).
Je voert binnen je functie de volgende taken uit:

· Opstellen, uitvoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van het zorgplan waarin doelen, activiteiten en planning van de begeleiding zijn opgenomen. Uitvoering is gericht op het behalen van de doelen binnen de verschillende levensgebieden, waarbij de regie bij de cliënt ligt. Hierbij heb je ook oog voor het versterken van het netwerk van de cliënt.

· Daarnaast schrijf jij voortgangsrapportages op de geformuleerde doelen.

· Naast schriftelijke evaluatie van het zorgplan, evalueer je de begeleiding in een overleg met cliënt, netwerk en senior.

· Door jouw oplettendheid signaleer en observeer je gedurende de begeleiding bijzonderheden gericht op de gestelde doelen uit het zorgplan. Vanuit een proactieve houding handel je met gepaste actie, waarbij je bewust bent van het effect van jouw handelen op de cliënt.

· In overleg met de cliënt spreek je met derden uit het netwerk van de cliënt, zoals, familie, een psycholoog, een leerkracht of een werkgever.

· Je monitort de lopende beschikking van de cliënt en onderhoud contact met de consulent van de gemeente ten behoeve van evaluatie en eventuele aanvraag herbeschikking.

· Je bent actief en draagt positief bij als teamlid in een zelfgeorganiseerd team.

Wat vragen wij van jou?

· Harde eis: je bent in het bezit van een motorvoertuig en rijbewijs B;

· Je bent minimaal in het bezit van een afgeronde MBO-4 opleiding, maar bij voorkeur HBO-opleiding, gericht op begeleiding van mensen;

· Je hebt basiskennis van mensen met autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie en kunt hiernaar handelen met een juiste balans van inleving/ geduld en volharding/doorzettingsvermogen;

· Bij voorkeur heb je al ervaring met ambulante begeleiding;

· Je hebt kennis van en ervaring met kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie.

· Je hebt goede schriftelijke én mondelinge communicatieve vaardigheden, die je onder andere inzet voor op- en bijstellen van het zorgplan en communicatie met cliënten, hun netwerk en collega’s;

· Je bent zelfstandig in het plannen van afspraken met cliënten, hun netwerk, overleggen met collega’s en administratie;

· Je hebt kennis van de sociale kaart en weet contacten te onderhouden met professionals van samenwerkingspartners;

· Jij geeft tijdig en adequaat je grenzen aan en weet met conflictsituaties of probleemgedrag om te gaan.· Je werkt in een team op basis van zelforganisatie. Dit vraagt van jou dat jij een teamspeler bent die samenwerkt met anderen en zowel feedback geeft als ontvangt;

Ons aanbod

Wat biedt Zintri Zorggroep jou?

· Een parttime/fulltime dienstverband voor 24-36 uur per week in de regio West-Brabant West;

· Een salaris in schaal 40 volgens de CAO Gehandicaptenzorg (€2025,00 - €2993,00 per maand bij fulltime). Inschaling vindt plaats op basis van jouw kennis en eerdere ervaring. Daarnaast zijn er verschillende doorgroei/scholingsmogelijkheden waardoor je in de toekomst in hogere schalen terecht kan komen;

· 8% vakantiegeld en een eindejaaruitkering van 8,33%;

· 57 LFB-uren (op basis van fulltime), welke naast de wettelijke vakantie uren kunnen worden ingezet voor extra verlof of kunnen worden uitbetaald;

· Reiskostenvergoeding à 19 cent per kilometer;· Ondersteuning bij jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkelingsplan. Naast de vaste scholing die je sowieso binnen Zintri krijgt, is er ook ruimte om zelf gewenste scholing aan te dragen.

Interesse?

Enthousiast en herken je jezelf in (de meerderheid van) de genoemde functie-eisen?

Dan ontvangen we graag vóór 26 januari 2022 je CV en een motivatiebrief naar ons op.

Recente Vacatures