Wij vragen

Werken vanuit bezieling?
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende baan op de Beschermd Wonen locaties in Breda, Bergen op Zoom en Tilburg van Zintri. De doelgroep betreft kinderen, jongeren, volwassenen en gezinssystemen met autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie. Klanten huren zelfstandig de woning en ontvangen zorg van Zintri (woon-zorgconcept). Onze specialistische aanpak gericht op autisme geeft (jong)volwassene en hun omgeving praktische handvatten in de omgang en werkt toe naar meer zelfstandig- en zelfredzaamheid. Jij krijgt de ruimte om je hierin persoonlijk en professioneel te ontwikkelen (denk aan de Yucelmethode en Autisme Centraal).

Missie en Visie Zintri:
Zintri is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in eigen kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dit doen we middels integrale zorg, systeem- en ontwikkelingsgericht vanuit maatwerk en een mensgerichte benadering.

Kern van de functie:
Jij draagt zorg voor de stabiliteit en veiligheid in en rondom de 3 Beschermd Wonen locaties (Breda, Bergen op Zoom en Tilburg) en signaleert knelpunten. Daarbij begeleidt je cliënten met Autisme en een normale begaafdheid conform het ondersteuningsplan, wat de onplanbare zorg buiten kantooruren (op basis van oproep en behoefte) betreft.
De werktijden van een slaapwacht zijn op maandag tot en met vrijdag 20:00-08:00, in het weekend (zaterdag en zondag) 14:00-08:00. Daarbinnen draai je 8 uur een slaapdienst.

Voor deze vacature zijn we op zoek naar een medewerker die de donderdag kan draaien. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot een flexpool, waarbij je op oproepbasis andere diensten draait in het geval van ziekte/vakantie bij andere werknemers.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:
• Je ondersteunt en begeleidt cliënten op basis van oproep en behoefte conform het ondersteuningsplan, waardoor je de onplanbare zorg buiten de kantooruren opvangt;
• Deze zorg kan van praktische aard zijn: denk aan hulp bij bellen, hulp bij verzorging, hulp bij spullen kwijt zijn;
• Deze zorg kan ook psychische van aard zijn, waarbij je problemen signaleert, een risicoanalyse opstelt en eventueel de achterwacht inschakelt;
• Je observeert alle cliënten en rapporteert bijzonderheden schriftelijk of mondeling tijdens de overdracht aan het team. Daarbij evalueer je ook je eigen dienst en eventuele bijzondere voorvallen daarbinnen;
• Je biedt tijdelijke, concrete (eerste) hulp bij noodgevallen of calamiteiten. Indien nodig schakel je de hulpdiensten, achterwacht, bereikbaarheidsdienst, huisarts, crisisdienst en/of familie van de cliënt in. Hierdoor draag je bij aan het gevoel van veiligheid van de cliënt in de nacht;
• Je zorgt ervoor dat binnenkomende telefoontjes adequaat worden behandeld en eventuele bezoekers vriendelijk op worden gevangen. Daarnaast voer je administratieve taken volgens afspraken uit en verricht je klein onderhoud aan het gebouw waarbij je bijzonderheden tijdig meldt.

Functie-eisen:
• Een mbo niveau 2 werk- en denkniveau is vereist;
• Je beschikt over een BHV-certificaat of bent bereid deze te behalen;
• Je hebt basiskennis over mensen met autisme en een normale begaafdheid. Daarbij mag je binnen Zintri gebruik maken van het interne scholings- en ontwikkelingsbeleid zodat je meer specialistisch geschoold kan worden in autisme met een normale begaafdheid;
• Flexibele inzetbaarheid wat betreft locatie en werkdagen is een sterke pré. In overeenstemming kunnen we je bijvoorbeeld op meerdere locaties (Breda, Tilburg en Bergen op Zoom) plaatsen of vragen om op feestdagen te werken;
• Je kan goed zelfstandig uit te voeten, werkzaamheden worden in principe alleen uitgevoerd. Daarbij kan je terugvallen op protocollen, de achterwacht en bereikbaarheidsdienst. Bij onzekerheden of indien instructies tekortschieten, ben je proactief en neem je contact op met Senior Beschermd Wonen;
• Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling goed uit, zodat je correct en duidelijk kunt rapporteren over eventuele bijzonderheden. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is daarnaast vereist voor het te woord staan van cliënten en familie;
• Je bent oplettend in het coördineren en bieden van cliëntondersteuning, zodat je tijdig ingrijpt bij bijzonderheden rondom de cliënt. Zo draag jij er zorg voor dat het welbevinden en de veiligheid van de cliënt niet in het gedrang komt;
• Je bent geduldig en beschikt over voldoende doorzettingsvermogen om onze cliënten te begeleiden, verzorgen en stimuleren;
• Je gaat zorgvuldig om met jezelf omdat de diverse persoonlijke situaties en uitingen van cliënten belastend kunnen zijn.

Ons aanbod

Wat biedt Zintri Zorggroep jou?
• Een dienstverband waarin je deel uitmaakt van een flexibele pool Slaapwachten;
• Een vergoeding binnen schaal 35 van de CAO Gehandicaptenzorg, wat relatief hoog is ten opzichte van vergelijkbare functies welke normaliter in schaal 25 vallen. Verdere inschaling in de trede vindt plaats op basis van jouw kennis en eerdere ervaring (€1861,00 tot €2766,00);
• Tussen 23.00 en 08.00 gaat de slaapdienst in. Je slaapdiensten bedragen 8 uur. Deze worden vergoed conform cao Gehandicaptenzorg met een standaardvergoeding van 4 uur per slaapdienst;
• Uren buiten je slaapdienst worden 100% uitbetaald, waarbij je in de vroege ochtend- en late avonduren recht hebt op ORT conform CAO Gehandicaptenzorg;
• Mocht je tijdens je slaapdienst worden opgeroepen tot werkzaamheden, zullen deze bij >2 uur inzet ook aanvullende vergoed worden;
• Je ontvangt 8% vakantiegeld en een eindejaaruitkering van 8,33%;
• Reiskostenvergoeding;
• Je werkt in een specialistische kleinschalige organisatie en team waarin verbinding, innovatie en kwalitatieve zorg voor klanten en medewerkers centraal staan;
• Je krijgt vanuit Zintri een specialistische scholing en ontwikkeling aangeboden omtrent autisme en een normale begaafdheid.

Interesse?

Enthousiast en herken je jezelf in (de meerderheid van) de genoemde functie-eisen?
Dan ontvangen we graag uiterlijk 26 januari 2022 je CV en een motivatiebrief.

Recente Vacatures