Zorgboerderij De Mekkerbek

Zorgboerderij de Mekkerbek is een hoog specialistische jeugdhulp aanbieder. Het zorgaanbod bestaat uit: Re-integratie trajecten van kinderen die ( deels ) uitvallen in het onderwijs. De Mekkerbek is een grote groene (leer)omgeving op een boerderij met verschillende faciliteiten gericht op onderwijs, sport en spel en horeca.  Naast onze jonge doelgroep bieden we dagbesteding en vrijetijdsbesteding aan kinderen en  (jong) volwassenen met een matige verstandelijke en/of licht psychische beperking. Mensen met een autisme aanverwante stoornis of met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. De Mekkerbek biedt zorg aan ongeveer 90 deelnemers. Bij elke client is een gedragswetenschapper betrokken. 

De Mekkerbek heeft 2 locaties, De hoofdlocatie van de Mekkerbek is in Baarle Nassau. Hier werkt een jong team van 22 medewerkers. Een groot gedeelte van ons team is SKJ geregistreerd. De 2e locatie is de kleinschalige, meer beschermde boerderij en creatieve dagbesteding locatie in Chaam ( dagbesteding “Op Dreef “) waar 4 medewerkers en 15 cliënten werkzaam zijn met een meer kwetsbare doelgroep met een lager niveau.

Werken bij

Team Mekkerbek is een enthousiast en ambitieus team jonge jeugd professionals die veel eigen inbreng hebben in de hulpverleningstrajecten van de cliënten. Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinaire samenwerking waarin regelmatig de voortgang van de cliënten word geëvalueerd. De locatie biedt veel ruimte voor de maatwerk zorg die wij onze cliënten bieden. De dag programma’s vinden plaats in o.a. ons klas lokaal, speelruimtes binnen, sportveld en speeltuin, dieren verblijven en onze beschermde horeca voorziening. De werkdagen betreffen dagdiensten.

Contactpersoon

Rachel van Beek

Leren bij

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor leerlingen van de opleiding pedagogiek, social work of MMZ.

Contactpersoon

Rachel van Beek

Vrijwilligers bij

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol op de Mekkerbek. Onder andere bij de ondersteuning van de cliënten die werken in onze horeca, terrein onderhoud, dierenverzorging maar ook bij het vervoer: Het thuisophalen en weer thuisbrengen van de kinderen en jongvolwassenen vanuit Tilburg, Breda en omstreken. 

Contactpersoon

Rachel van Beek

Locaties

Aai &Vlaai

Oordeelsestraat 74
5111 PL  Baarle-Nassau

Dagbesteding op Dreef

Kerkdreef 1-12
4861 PW  Chaam

Zorgboerderij De Mekkerbek

Oordeel-Heikant 1
5111 PC  Baarle-Nassau
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Oordeel-Heikant 1
5111 PC
 Baarle-Nassau