Wij vragen

Taken lid RvC

De Raad van Commissarissen rekent de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

 • zorgdragen voor een goed functionerend bestuur;
 • op toezien dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten binnen de financiële kaders;
 • functioneren als adviseur en klankbord voor de bestuurder;
 • goedkeuren van strategische beslissingen van de bestuurder;
 • zorgdragen voor good governance conform de zorgcode;
 • overleg met vertegenwoordigers van personeel en cliënten;

Profiel lid RvC

Het gewenste profiel voor toekomstig lid RvC

 • heeft ervaring en/of kennis van werken binnen een (jeugd)zorgorganisatie en brengt inhoudelijke expertise mee;
 • wil zich in zetten voor verdere professionalisering van geleverde zorg;
 • is gewend te werken met en kan het belang van cliënten, vrijwilligers en medewerkers vertalen naar belang van de organisatie en andersom;
 • onderschrijft de grondslag en de identiteit onderschrijven, zoals verwoord in de statuten;
 • affiniteit met de cliënten en doelstelling van Zorgbureau De Puzzel;
 • bestuurlijke ervaring of bereidheid zich dit eigen te maken;
 • Is bekend met de criteria van good governance binnen de zorg;
 • is een “teamplayer”;
 • beschikt aantoonbaar over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel.

Bezoldiging

Gelet op de beperkte omvang van de organisatie is er sprake van een bescheiden bezoldiging.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 5 november 2018 – 9 november 2018.

Een VOG verklaring maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure

Ons aanbod

Zorgbureau De Puzzel is een 24-uurs zorgorganisatie die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het leven van kinderen en jongvolwassenen met een beperking op verstandelijk en/of lichamelijk gebied, of met psychiatrische problematiek. Met veel creativiteit, professionaliteit en een eigenwijze blik worden de kinderen/jong volwassenen en het gezin ondersteund. Deze zorg wordt zowel thuis geleverd als op de groepsopvang of in het logeerhuis. Het werkgebied van Zorgburo De Puzzel beslaat regio West-Brabant West, West- Brabant Oost en de provincie Zeeland.

De cliënt staat centraal, wordt begeleid en ondersteund waar hij/zij dit nodig heeft in de thuissituatie, in de groepsopvang en/of beschermd/begeleid wonen. Bij Zorgbureau De Puzzel werkt een enthousiast team van 35 medewerkers (22 fte) dagelijks aan het leveren van zorg en begeleiding. Zorgbureau De Puzzel voldoet aan de kwaliteitseis NEN12224.

Vanaf 25 mei 2018 is Zorgbureau De Puzzel een samenwerking aangegaan met andere gespecialiseerde zorgexpertise bureaus in een zorgcombinatie Pentalent. Het zorgveld richt zich met name op de “hoogcomplexe” zorgproblematiek, waarin ze zich onderscheidt door de “kleinschaligheid.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende