Wij vragen

St. Franciscus is op zoek naar een toezichthouder met bestuurlijke ervaring die hart heeft voor de ouderenzorg. Conform het rooster van aftreden zal per 1 januari 2019 een van de leden van de Raad van Toezicht van St. Franciscus aftreden. Hierdoor ontstaat een vacature voor een toezichthouder met specifieke deskundigheid op financieel en economisch gebied en ICT.

Voor uitgebreide informatie over het functioneren van de Raad van Toezicht en het gewenste functieprofiel, verwijzen wij u naar de website van St. Franciscus www.stfranciscus.nl.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende