Zorggroep Elan

Doelstellingen Vereniging Elan 
De vereniging heeft tot doel de oprichting, instandhouding en exploitatie van een ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in het verzorgingsgebied van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en het St. Annaziekenhuis in Geldrop’. (ELAN = ELkerliek ziekenhuis en St. ANna ziekenhuis).
Dit doel wordt bereikt doordat Elan:

  • Namens haar leden contracten met zorgverzekeraars realiseert voor met name chronische zorg
  • Hulp biedt voor de praktijkorganisatie en
  • Gezamenlijk diensten en producten inkoopt 

Wat voegt de vereniging Elan en haar ondersteuningsorganisatie toe aan de bestaande organisaties?
Elan is een vereniging van en voor leden. De macht van het getal maakt dat huisartsen samen sterk staan. Binnen Elan behoudt de huisarts zijn ondernemerschap, vernieuwt voortdurend en legt creativiteit aan de dag. Het belang van een regionaal netwerk en samenwerking in de keten van zorg, waarin thuiszorgorganisaties, paramedische diensten, transmurale centra, ziekenhuizen en verpleeghuizen deel uitmaken, is essentieel voor een effectieve en efficiënte eerstelijns zorg. De complexiteit van het zorgveld maakt ondersteuning van huisartsen hard nodig.

Locaties

Zorggroep Elan

Wesselmanlaan 25
5707 HA  Helmond
Eerstelijns- en huisartsenzorg
Wesselmanlaan 25
5707 HA
 Helmond