Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wonen met zorg
Aangenaam leven, wonen naar wens en ondersteuning dichtbij. Dat is Zorggroep Elde in een notendop. Elk van onze zeven woonzorglocaties heeft een eigen gezicht. Cliënten kunnen kiezen wat het beste bij hen past.

Zij kunnen bij ons wonen als ze vanwege ernstige geheugenproblemen of lichamelijke beperkingen dag en nacht zijn aangewezen op professionele zorg. Het bed & breakfast/zorghotel biedt uitkomst als iemand voor korte tijd zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na ziekenhuisopname. Thuiszorg geeft een steun in de rug zijn om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. We bieden daarnaast specialistische zorg voor mensen met complex gedrag of ernstig overgewicht, behandeling en revalidatie, palliatieve zorg en dagbesteding.

Voor huurders van onze appartementen zijn zorg en extra services voor comfort altijd binnen handbereik beschikbaar. Eigen regie en zelfredzaamheid van onze cliënten telt! We ondersteunen hen, samen met degenen die dicht bij hen staan, om zolang mogelijk te blijven doen wat zij gewend waren en graag willen blijven doen.

Zorggroep Elde biedt al jaren cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg aan ouderen van Turkse en Marokkaanse komaf, mensen uit voormalig Nederlandse overzeese gebieden en zusters en paters van diverse orden en congregaties. De tradities, gebruiken, waarden en rituelen waarmee zij vertrouwd zijn, houden we in ere. Zij krijgen bij ons een nadrukkelijke plaats in het dagelijks leven. Omdat we het belangrijk vinden oog te hebben voor aspecten in het leven die recht doen aan wat mensen écht belangrijk vinden. Wij vragen ook van medewerkers en andere betrokkenen dat zij respect hebben voor de tradities, religies, cultuur en achtergrond van onze cliënten.

Onze medewerkers & vrijwilligers
Bij Zorggroep Elde werken ruim 1200 medewerkers. Allemaal  met de cliënt in het vizier. Niet om alles over te nemen, maar om de cliënt te ondersteunen in zijn veerkracht om alles wat hij nog zelf kan, ook zelf te doen. Hoe klein ook. Want dát maakt dat mensen zich prettig voelen. Voelen dat ze er toe doen. 

Er wordt gewerkt in kleinschalige teams. Of het nu bij mensen thuis is of op een van onze locatie: medewerkers zijn altijd te gast in het leven van cliënten. Waar onze cliënten ook wonen: wij doen er alles aan om het zo thuis mogelijk te laten zijn. Onze slogan ‘Zorggroep Elde past in je leven’ proberen we elke dag waar te maken. Door goed naar onze cliënten te luisteren, door hun wensen en behoeften in kaart te brengen en samen met de cliënt te bekijken hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen inspelen. 

Bij Zorggroep Elde werken, vraagt wat van medewerkers: samenwerken, ondernemend, bevlogen en ruimdenkend zijn. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Bij Zorggroep Elde werk je in een dynamische werkomgeving met verschillende leefstijlen, culturen en specialisaties. Je krijgt bij ons de kans om je verder te ontwikkelen tot eigentijdse professional. Dat betekent veel zien, leren en groeien in je vak. Bij Zorggroep Elde heb je samen met je team veel inspraak over onder meer het rooster en hoe je zorg voor cliënten het beste organiseert. Verder werk je bij Zorggroep Elde voor een laagdrempelige organisatie met een grote betrokkenheid van iedereen, die door cliënten hoog wordt gewaardeerd. 

Tevreden medewerkers zijn voor ons goud waard. Net als tevreden vrijwilligers. Onze 800 vrijwilligers zijn verbonden met de mensen die bij ons wonen en werken. 

Zorg leveren op topniveau kunnen we niet altijd alleen. We werken nauw samen met anderen die dichtbij de cliënt staan zoals mantelzorgers, casemanagers, vrijwilligers, huisartsen, behandeldiensten als fysiotherapie, specialisten en ziekenhuizen. Onze lijnen zijn kort. We kunnen snel schakelen.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Zorggroep Elde

Wereldhuis

Simeonshof

Zorgexpertisehuis Liduina

Thuis Zorggroep Elde

Hofjeshuis Vinckenrode

Buitenhuis

Dorpshuis De Vlaswiek

Ontmoetingshuis De Beemden

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Zorggroep Elde maakt werk van een zo aangenaam leven voor haar cliënten. Alle medewerkers, in welke functie dan ook, leveren daaraan een professionele bijdrage. Dat maakt dat jouw werk ertoe doet! We vinden het belangrijk om samen te werken aan een betere dienstverlening voor cliënten. Of deze cliënt nu thuis woont of op één van onze locaties in de omgeving van Boxtel. Niet voor niets is ons motto: Zorggroep Elde, past in je leven! 

Kiezen
Elk van onze locaties heeft een eigen gezicht. De cliënt kan kiezen waar hij zich het beste thuis voelt, en dat geldt ook voor onze medewerkers. Je ontmoet mensen met verschillende leefstijlen en culturele en religieuze achtergronden. Onze locaties en thuiszorg zijn zo verschillend dat er veel uitdaging en afwisseling zit in het werken bij Zorggroep Elde. Graag gaan we met jou in gesprek om te horen wat het best bij je past. 

Eigentijds professional
De zorg verandert. Dat lees je, hoor je en zie je ook als je zelf met de zorg te maken hebt. Zorggroep Elde vindt het belangrijk dat we met die veranderingen meegaan en onszelf blijven ontwikkelen tot die eigentijdse professional die is ingespeeld op alle veranderingen. Een professional die ondersteunend is in wat de cliënt zelf kan en wil doen. Die ondernemend en leergierig is, graag samenwerkt en een ander goed kan aanvoelen. Die onze kernwaarden – liefdevol, gastvrij, ruimdenkend, bevlogen en professionaliteit – onderschrijft en laat terugkomen  in het werk.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Is een baan in de zorg jouw ambitie, maar beschik je niet over de juiste opleiding? Zorggroep Elde heeft verschillende mogelijkheden als je een opleiding wilt volgen. Wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden voor het volgen van een zorggerichte opleiding, bijvoorbeeld tot verzorgende IG of verpleegkundige. 

Leren bij Zorggroep Elde doe je elke dag
Zorggroep Elde investeert ook in je ontwikkeling. We gaan daarin verder dan alleen de verplichte scholingen voor zorgprofessionals. Vanaf 2016 zetten we vol in op ontwikkelen van medewerkers waarbij de medewerker zelf bepaalt wat zij wil leren om zich verder te ontwikkelen tot eigentijdse professional

Leren en werken
De combinatie van werken en leren spreekt veel mensen aan en is mogelijk via een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) opleiding. Je treedt voor 32 uur bij Zorggroep Elde in dienst en ontvangt meteen salaris. Je kunt rekenen op een goede begeleiding door een praktijkopleider en werkbegeleiders. Vanaf dag 1 maak je onderdeel uit van een team. Je werkt zelfstandig aan je leerdoelen en leeropdrachten en verandert gedurende de opleiding een paar keer van werkplek om maximaal (leer)ervaring op te doen. 

Overeenkomst
Bij een BBL-opleiding ga je eerst zeven weken naar school met een leeroverkomst. Zodra je in de praktijk begint, ontvang je een leerarbeidsovereenkomst en val je onder de cao VVT. Je gaat dan gemiddeld één dag per week naar school.

Interesse in BBL?
Jaarlijkse zijn er verschillende vacatures voor de Beroepsbegeleidende Leerweg. Regelmatig worden er selectierondes gehouden. Ben je hierin geïnteresseerd?  Klik op deze hier.

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Vrijwilligers: onmisbaar!
Een groot aantal zeer betrokken vrijwilligers biedt voor onze cliënten altijd net dát beetje extra. Dat wordt zeer gewaardeerd en daarom blijft Zorggroep Elde op zoek naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Wilt u een handje helpen? Dat kan. Voor elk van onze locaties kunnen wij extra handen gebruiken. 

Zorggroep Elde is altijd op zoek naar bevlogen vrijwilligers. Want wij weten uit ervaringen en horen van onze cliënten dat vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan een aangenaam leven. Wij waarderen uw hulp zeer bij uiteenlopende activiteiten. U voert extra vrijwillige activiteiten uit die nooit door een beroepskracht worden uitgevoerd, activiteiten die boven op bestaande activiteiten worden georganiseerd en het leven van de bewoners veraangenamen. Dat kan zijn: ontspanningsactiviteiten, een uitje met de duofiets, samen een spelletje doen, naar muziek luisteren, een boodschap doen of wandelen. Helpen bij de maaltijden of bij het koffie drinken behoort ook tot de mogelijkheden. 

Interesse?
Bent u geïnteresseerd?  Wij nemen contact op wanneer u uw gegevens hier achter laat. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen Zorggroep Elde en de afspraken die we samen aan gaan als u bij ons als vrijwilliger aan de slag gaat.

Contactpersoon

|

Er zijn geen vacatures voor Zorggroep Elde.