Wij vragen

Vita Thuis is per direct op zoek naar persoonlijk begeleiders, uren in overleg.

Vita Thuis bestaat uit twee teams die somatische zorg verlenen aan ongeveer 68 cliënten. Dit in een intra- en extramurale setting, voornamelijk binnen de leefgemeenschap. Daarnaast zijn er nog enkele buitenroutes waar je thuiszorg verleent. Onze cliënten wonen in eigen appartementen en optimaal levensgeluk en welzijn staat centraal binnen de leefgemeenschap. Daar is de zorg, behandeling en benadering richting onze bewoners op gebaseerd; onze medewerkers streven naar een hoge mate van kwaliteit van leven voor onze cliënten!

Vanuit deze gedachte start in oktober een tweejarig programma waar aandacht voor het leefplezier, geluk én een twinkeling bij onze cliënten wordt ondersteund door een visie, benadering en zorgbehandeling waarbij de gevoelenswereld van de cliënt leidend is. Dit programma wordt opgezet en begeleidt door het kennisinstituut De Leyden Academy (https://www.leydenacademy.nl/).
Om deze filosofie in de gehele leefgemeenschap goed te implementeren en de zorg te bieden vanuit deze gedachte, zullen onze medewerkers getraind, begeleid en gecoacht worden gedurende het gehele programma. Dit vanuit alle disciplines, niveaus en taakhouderschappen. Vanuit zelforganiserende teams verleen je zorg aan cliënten. Hierdoor ervaar je veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en (regel) vrijheid. Er wordt multidisciplinair en nauw onderling samen gewerkt met mantelzorgers, familie en bewoners. Gezamenlijk met elkaar én voor elkaar is het leven bij Vita goed.

De functie in hoofdlijnen:
Als onderdeel van het Vita Thuis team ben jij verantwoordelijk voor het leveren van optimale zorg voor onze cliënten. Het leren kennen van onze cliënten is de essentie van ons vak. Dit helpt jou om de zorg te bieden, die past bij de wensen van onze cliënten. Deze wensen zijn opgenomen in het zorgleefplan; een plan opgesteld door de cliënt, familie en mantelzorgers. Hierin worden de zorgbehoeften, wensen en verlangens gedeeld, zodat jij de beste zorg kan leveren die de cliënt verdient. Als persoonlijk begeleider coördineer je het zorgproces van een groepje bewoners. Je begeleidt en verleent zorg aan de bewoner conform het zorgplan, waarbij er altijd wordt gestreefd naar bevorderen van de gewenste leefsituatie. Je gaat hierbij uit van de beleving, gevoelens van de bewoner en anticipeert hierop in jouw werkzaamheden.

Wij vragen:
- diploma Verzorgende-IG, aangevuld met de opleiding EVV of de bereidheid deze opleiding te volgen of een diploma verpleegkundige;
- in jouw dagelijkse werkzaamheden onze kernwaarden te omarmen en hieraan een invulling te geven.

Ons aanbod

- een salaris overeenkomstig CAO VVT, FWG 40;
- onderlinge afstemming over werkuren;
- een systeem van zelfroosteren waarbij je invloed hebt op je werktijden en daarnaast je de mogelijkheid biedt hierin jouw wensen aan te geven;
- de kans en mogelijkheid om deel te nemen aan een uniek programma gericht op het levensgeluk en plezier van onze cliënten.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende