Wij vragen

Vita Thuis is per 1-9-2020 op zoek naar EVV-er, 24 uur per week.

Vita Thuis bestaat uit een team die somatische zorg verleent aan ongeveer 68 cliënten. Dit in een intra- en extramurale setting, voornamelijk binnen de leefgemeenschap. Daarnaast is er een buitenroute waar je thuiszorg verleent. De cliënten wonen in eigen appartementen en optimaal levensgeluk en welzijn staat centraal binnen de leefgemeenschap. Daar is de zorg, behandeling en benadering richting de bewoners op gebaseerd; de medewerkers streven naar een hoge mate van kwaliteit van leven voor de cliënten!

Vanuit deze gedachte is in oktober 2019 een tweejarig programma gestart, waar aandacht voor het leefplezier, geluk én een twinkeling bij de cliënten wordt ondersteund door een visie, benadering en zorgbehandeling waarbij de gevoelenswereld van de cliënt leidend is. Dit programma wordt opgezet en begeleidt door het kennisinstituut De Leyden Academy (https://www.leydenacademy.nl/).
Om deze filosofie in de gehele leefgemeenschap goed te implementeren en de zorg te bieden vanuit deze gedachte, worden de medewerkers getraind, begeleid en gecoacht gedurende het gehele programma. Dit vanuit alle disciplines, niveaus en taakhouderschappen. Vanuit zelfondernemende teams verleen je zorg aan cliënten. Hierdoor ervaar je veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en (regel) vrijheid. Er wordt multidisciplinair en nauw onderling samen gewerkt met mantelzorgers, familie en bewoners. Gezamenlijk met elkaar én voor elkaar is het leven bij Vita goed.

De functie in hoofdlijnen:
Als onderdeel van het Vita Thuis team ben jij verantwoordelijk voor het leveren van optimale zorg voor de cliënten. Het leren kennen van de cliënten is de essentie van ons vak. Dit helpt jou om de zorg te bieden, die past bij de wensen van de cliënten. Deze wensen zijn opgenomen in het leefplezierplan; een plan opgesteld door de cliënt, familie en mantelzorgers. Hierin worden de zorgbehoeften, wensen en verlangens gedeeld, zodat jij de beste zorg kan leveren die de cliënt verdient. Het verplegen, verzorgen, begeleiden en bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten, zijn kerntaken in je werk. De indeling van jouw diensten, gebeurt in overleg met je team, waarbij je uiteraard jouw wensen kenbaar mag maken.

Wij vragen:
- een diploma verzorgende IG en aanvullend een afgeronde EVV opleiding;
- een eigentijdse professional die belang hecht aan zelfontwikkeling, samenwerking en ondernemerschap;
- ervaring in het werken met zorgplannen en werkt zelfstandig;
- een respectvolle houding ten opzichte van de cliënten. Je beschikt over goede sociale vaardigheden om bewoners te stimuleren en motiveren;
- in jouw dagelijkse werkzaamheden onze visie te omarmen en hieraan een invulling te geven.

Ons aanbod

- een salaris overeenkomstig CAO VVT, FWG 40; onderlinge afstemming over werkuren; Bij eventueel vraag naar meer uren op contract, is dit mogelijk, echter zullen deze uren in de dag- of avonduren zijn;
- een systeem van zelfroosteren waarbij je invloed hebt op je werktijden en daarnaast je de mogelijkheid biedt hierin jouw wensen aan te geven;
- de kans en mogelijkheid om deel te nemen aan een uniek programma gericht op het levensgeluk en plezier van onze cliënten.

Deze vacature is verlopen

Recente Vacatures