Wij vragen

Vita is met ingang van 1 maart 2021 op zoek naar een EVV’er, voor 24 tot 32 uur per week.

Voor de opening van een nieuwe woongroep, gericht op kleinschalig wonen voor zeven bewoners met dementie, zijn we op korte termijn op zoek naar een enthousiast nieuw zorgteam. Omdat het een nieuwe afdeling is én een nieuw team, vraagt dit om een goede samenwerking. Jullie leren van elkaar en vullen elkaar aan. De cliënten wonen in eigen appartementen en optimaal levensgeluk en welzijn staat centraal binnen de leefgemeenschap. Daar is de zorg, behandeling en benadering richting onze bewoners op gebaseerd; onze medewerkers streven naar een hoge mate van kwaliteit van leven voor onze cliënten!

Vanuit deze gedachte is binnen Vita eind 2019 een programma gestart waar aandacht voor het leefplezier en geluk bij onze cliënten wordt ondersteund door een visie, benadering en zorgbehandeling waarbij de gevoelenswereld van de cliënt leidend is. Dit programma is begeleid door het kennisinstituut De Leyden Academy (https://www.leydenacademy.nl/).
Om deze filosofie in de gehele leefgemeenschap goed te implementeren en de zorg te bieden vanuit deze gedachte, worden onze medewerkers getraind, begeleid en gecoacht gedurende het gehele programma. Dit vanuit alle disciplines, niveaus en eigen verantwoordelijkheden. Vanuit zelforganiserende teams verleen je zorg aan cliënten. Hierdoor ervaar je veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en (regel) vrijheid. Er wordt multidisciplinair en nauw onderling samen gewerkt met mantelzorgers, familie en bewoners. Gezamenlijk met elkaar én voor elkaar is het leven bij Vita goed.

De functie in hoofdlijnen:
Als onderdeel van een nieuw zorgteam ben jij verantwoordelijk voor het leveren van optimale zorg voor onze cliënten. Het leren kennen van onze cliënten is de essentie van ons vak. Dit helpt jou om de zorg te bieden, die past bij de wensen van onze cliënten. Deze wensen zijn opgenomen in het leefplezierplan; een plan opgesteld door de cliënt, familie en mantelzorgers. Hierin worden de zorgbehoeften, wensen en verlangens gedeeld, zodat jij de beste zorg kan leveren die de cliënt verdient. Als persoonlijk begeleider/ EVV-er coördineer je het zorgproces van de bewoners. Je begeleidt en verleent zorg aan de bewoner conform het zorgplan, waarbij er altijd wordt gestreefd naar bevorderen van de gewenste leefsituatie. Je gaat hierbij uit van de beleving, gevoelens van de bewoner en anticipeert hierop in jouw werkzaamheden.

Wij vragen:
• diploma verzorgende IG, aangevuld met de opleiding EVV of de bereidheid deze opleiding te volgen of een diploma verpleegkundige;
• een initiatiefrijke houding, waarbij je het vindt om mee te denken en bij te dragen in de verder ontwikkeling van het team;
• in jouw dagelijkse werkzaamheden onze kernwaarden te omarmen en hieraan een invulling te geven.

Ons aanbod

• een salaris overeenkomstig CAO VVT, FWG 40;
• contract voor onbepaalde tijd, onderlinge afstemming over werkuren is mogelijk;
• een systeem van zelfroosteren waarbij je invloed hebt op je werktijden en daarnaast je de mogelijkheid biedt hierin jouw wensen aan te geven;
• de kans en mogelijkheid om deel te nemen aan een uniek programma gericht op het levensgeluk en plezier van onze cliënten.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende