Wij vragen

De huisartsen van Gezondheidscentrum Reeshof en van de huisartspraktijken Tuindorp en Dalem zoeken een Praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ) voor de wijk Reeshof in Tilburg.

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale klachten en heeft een verbindende rol tussen verschillende disciplines in de basis- en specialistische GGZ. In de genoemde huisartsenpraktijken zijn meerdere POH-GGZ werkzaam. Door de samenwerking tussen de 11 huisartsen is het mogelijk een optimale mix van deskundigheid te werven waarmee de GGZ-problematiek in de wijk doortastend kan worden aangepakt.

Per jaar organiseren we 6 keer een MDO-GGZ (multidisciplinair overleg) waarbij ook een psychiater en één of meerdere psychologen aanwezig zijn. Tijdens het MDO worden verschillende patiënten besproken, zowel nieuwe cases als follow-up cases. Voorts zijn er intensieve relaties met hulpverleners uit het sociale domein.

Ter vervanging van een vertrekkende collega zoeken wij per 1 maart 2019 een deskundige medewerker die gaat werken als:

De volgende opleidingen geven zonder aanvullende opleiding POH-GGZ toegang tot de functie:

 • Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV)
 • Verpleegkundig Specialist GGZ, of
 • een universitaire opleiding psychologie / Master Gezondheidskunde richting GGZ.

Voor deze opleidingen is een aanvullende opleiding POH-GGZ vereist voor toegang tot de functie:

 • HBO-Verpleegkunde met differentiatie GGZ
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ.

Kennis en vaardigheden:

 • Een echte teamplayer
 • Kennis van werking eerste lijn
 • Ervaring in screening en triage. Ervaring gebruik screeningsinstrumenten zoals 4DKL
 • Goede inschatting van ernst van een stoornis
 • Diagnostische ervaring inzake behandelintensiteit (kort, middel, intensief)
 • Kennis van de sociale kaart van GGZ-hulpverleners en GGZ-instanties
 • Ervaring begeleiding van niet-DSM klachten zoals levensfaseproblematiek, somberheid, surmenage en arbeidsgerelateerde problematiek
 • Gezien de praktijkpopulatie is affiniteit met gezinnen en jeugd gewenst
 • Ervaring met de toepassing van E-health

Ons aanbod

Wij bieden

We hebben een prettige teamsfeer met betrokken collega’s/huisartsen.

Als Praktijkondersteuner-GGZ komt u in dienst van een samenwerkingsverband van 11 huisartsen. Er zijn 3 praktijklocaties in de Reeshof in Tilburg.

Deze functie is vastgesteld in schaal 7 of schaal 8 van de CAO huisartsenzorg, afhankelijk van opleiding en ervaring (schaal 7 maximaal €3.764,- en schaal 8 maximaal €4.051,-). Het gaat om een contract van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende