Wij vragen

De huisartsen van Gezondheidscentrum Reeshof en van de huisartspraktijken Tuindorp en Dalem zoeken een Praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ) voor de wijk Reeshof in Tilburg.

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale klachten en heeft een verbindende rol tussen verschillende disciplines in de basis- en specialistische GGZ. In de genoemde huisartsenpraktijken zijn meerdere POH-GGZ werkzaam. Door de samenwerking tussen de 11 huisartsen is het mogelijk een optimale mix van deskundigheid te werven waarmee de GGZ-problematiek in de wijk doortastend kan worden aangepakt.

Per jaar organiseren we 6 keer een MDO-GGZ (multidisciplinair overleg) waarbij ook een psychiater en één of meerdere psychologen aanwezig zijn. Tijdens het MDO worden verschillende patiënten besproken, zowel nieuwe cases als follow-up cases. Voorts zijn er intensieve relaties met hulpverleners uit het sociale domein.

Ter vervanging van een vertrekkende collega zoeken wij per 1 maart 2019 een deskundige medewerker die gaat werken als:

De volgende opleidingen geven zonder aanvullende opleiding POH-GGZ toegang tot de functie:

 • Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV)
 • Verpleegkundig Specialist GGZ, of
 • een universitaire opleiding psychologie / Master Gezondheidskunde richting GGZ.

Voor deze opleidingen is een aanvullende opleiding POH-GGZ vereist voor toegang tot de functie:

 • HBO-Verpleegkunde met differentiatie GGZ
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ.

Kennis en vaardigheden:

 • Een echte teamplayer
 • Kennis van werking eerste lijn
 • Ervaring in screening en triage. Ervaring gebruik screeningsinstrumenten zoals 4DKL
 • Goede inschatting van ernst van een stoornis
 • Diagnostische ervaring inzake behandelintensiteit (kort, middel, intensief)
 • Kennis van de sociale kaart van GGZ-hulpverleners en GGZ-instanties
 • Ervaring begeleiding van niet-DSM klachten zoals levensfaseproblematiek, somberheid, surmenage en arbeidsgerelateerde problematiek
 • Gezien de praktijkpopulatie is affiniteit met gezinnen en jeugd gewenst
 • Ervaring met de toepassing van E-health

Ons aanbod

Wij bieden

We hebben een prettige teamsfeer met betrokken collega’s/huisartsen.

Als Praktijkondersteuner-GGZ komt u in dienst van een samenwerkingsverband van 11 huisartsen. Er zijn 3 praktijklocaties in de Reeshof in Tilburg.

Deze functie is vastgesteld in schaal 7 of schaal 8 van de CAO huisartsenzorg, afhankelijk van opleiding en ervaring (schaal 7 maximaal €3.764,- en schaal 8 maximaal €4.051,-). Het gaat om een contract van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Interesse?

U kunt uw sollicitatie richten aan de directie van het Gezondheidscentrum Reeshof, via de mail (vacature@gcreeshof.nl) of via de post (Gezondheidscentrum Reeshof, Dubbeldamstraat 2a, 5043 GM Tilburg). Gelieve uiterlijk donderdag 10 januari 2019 te reageren. De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 18 januari.

Voor nadere informatie kunt u de website www.gcreeshof.nl bezoeken of bellen naar Sylvia Weekers, projectleider wijkgericht werken, 06-51115840.