Wij vragen

Namens onze partner Zorgnetwerk Midden-Brabant delen wij onderstaande vacature:

Directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant

Zorgnetwerk Midden-Brabant

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant is een uniek samenwerkingsverband van en voor zorgaanbieders op het gebied van transmurale ketenzorg en innovatie in de zorg. Het biedt een platform om elkaar te ontmoeten en informeren, met het gezamenlijke streven naar goede, afgestemde en betaalbare zorg en behandeling voor mensen in de regio Midden-Brabant. Dit is recent vertaald in een nieuwe visie, in bijlage bij dit profiel.

Vanuit het projectbureau Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant (9 medewerkers, bestaande uit een directeur, project adviseurs en secretariële ondersteuning) wordt er in verschillende projecten en deelnetwerken samengewerkt met als focus kwetsbare ouderen en chronisch zieke patiënten.

Samen resultaten halen en leren

We organiseren het zorgnetwerk in 4 hoofddomeinen die met behulp van programma’s en leernetwerken worden vormgegeven. De vier domeinen zijn:

 • Doorstroom programma in de zorg.
 • Samenwerking informele zorg en zorg.
 • Transmurale ketenprogramma’s.
 • Samenwerken met behulp van data: regionale gegevensuitwisseling en inrichten ICT.

Partners

Naast de deelnemende zorgaanbieders werken we nauw samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, Tilburg University, verzekeraars, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Organisatiestructuur

Het algemene bestuur van Zorgnetwerk Midden-Brabant bestaat uit 13 personen, bestaande uit afgevaardigden van de lid-instellingen. De dagelijkse bestuurscommissie bestaat uit 3 personen, en zij worden ondersteund door de directeur als ambtelijk secretaris van het bestuur.

Directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant

In verband met het vertrek van onze huidige directeur, komt het bestuur van de Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant graag in contact met een ervaren directeur, met een vooruitstrevende visie op en een sterk netwerk binnen de zorg.

Als directeur vertaalt u de vastgestelde regiovisie naar een ondersteuningsstructuur voor projecten en programma’s, en richt deze ondersteuningsstructuur in en stuurt deze aan. U voert hierin het management van het projectbureau, stimuleert in en adviseert over de voortgang van projecten en programma’s, en verzorgt een geborgde (project) financiering. Met betrekking tot de genoemde zaken heeft u een rapporterende en adviserende rol (gevraagd en ongevraagd) richting het bestuur over de ontwikkeling van inhoudelijke ketenprojecten.

Tevens bent u inhoudelijk actief in het geval van complexe zorginhoudelijke ketenprojecten, waar u met een duidelijke visie leiding aan geeft.

Ten slotte fungeert u als Directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant als ambassadeur en gezicht van het Zorgnetwerk in diverse relevante (bestuurlijke) netwerken in de regio. Hier binnen komt u tot acquisitie van nieuwe samenwerkingsprojecten.

Resultaatgebieden

 • Als directeur, in gezamenlijkheid met het bestuur, naar buiten toe optreden en het samenwerkingsverband onderscheidend en krachtig profileren.
 • Zorgdragen voor de totstandkoming en implementatie van het (meerjarige) beleidsplan met prioriteitenbepaling en activiteitenplanning.
 • De coördinatie van de uitvoering van het vastgestelde beleid, de begroting en de jaarrekening.
 • Bewaken van financieringsmiddelen van zowel de investeringen als exploitatie van de stichting.
 • Tot stand brengen, voortgang stimuleren en bewaken van transmurale, zorginhoudelijke en overstijgende projecten.
 • Algemene zaken, waaronder administratie, personele en bureauzaken (automatisering e.d.).
 • Initiëren, acquireren en tot ontwikkeling brengen van nieuwe samenwerkingsprojecten.
 • In behandeling nemen van aansluitingsaanvragen van potentiële nieuwe partners.
 • Stimuleren van sociale innovatie en constructieve samenwerking tussen verschillende stakeholders.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op WOniveau, eventueel aangevuld met een bestuurs- of (zorg)managementopleiding.
 • Ruime ervaring in een stevige managementfunctie, in een complexe professionele zorg omgeving.
 • Ruime kennis van zorg en bedrijfsmatige processen, en de thema’s die de samenwerking tussen de partijen raken (o.a. wet- en regelgeving, financiering).
 • Onderschrijft het grote belang van positieve gezondheid, netwerkzorg, samenwerking en sociale innovatie.
 • Oog voor de soms verschillende belangen van de diverse participanten, maar tevens de overtuigingskracht om het gezamenlijke belang voorop te stellen.
 • Kennis van project/ programma managementtechnieken.
 • Wens om te werken in een netwerkorganisatie, en hiervoor beschikt over goede contactvaardigheden en ruime ervaring met het vitaal houden van een actueel netwerk en samenwerkingsverbanden op het terrein van innovatie in en verbetering van de zorg.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Mensgerichte teamplayer, schakelt gemakkelijk tussen strategisch/ bestuursniveau en de werkvloer, toegankelijk en soepel in de omgang.
 • Verbindend, representatief, motiverend en inspirerend.
 • Bedrijfsmatig voldoende stevige basis.
 • Innovatief en ondernemend, ziet kansen en weet deze om te zetten in acties.
 • Beschouwend en betrokken, komt tot besluitvorming, houdt rekening met de inbreng van anderen, vertoont daadkracht bij de beleidsuitvoering.

Ons aanbod

Arbeidsvoorwaarden

 • FWG 70 conform de CAO VVT
 • 20 – 24 uur/week
 • Contractperiode van 3 jaar met mogelijkheid voor verlenging

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. A.I.M.C. Wydoodt, 06-40192656.

Interesse?

Wilt u een bijdrage leveren in de visie en missie van Zorgnetwerk Midden-Brabant? Heeft u de gevraagde ervaring en bent u toe aan een volgende stap? Dan ontvangen we graag uw motivatie en CV voor 16 oktober a.s. Mail deze naar K. de Jong, k.dejong@zmbr.nl.

Selectiegesprekken vinden plaats op 4 en 11 november; we stellen het op prijs als u hiermee rekening houdt in uw agenda.

Optie: Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Vorige Volgende