Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Zorgplein Maaswaarden is een organisatie die zich richt op de verzorging en verpleging van ouderen in de gemeenten Aalburg en Woudrichem. De organisatie heeft een algemeen christelijke oriëntatie en beheert Zorgcentrum De Notenhoff in Andel (36 verzorgingsplaatsen) en Zorgcentrum Wijkestein in Wijk en Aalburg (43 verzorgingsplaatsen). Binnen locatie de Notenhoff is er een meerzorgafdeling (de Notendop; aanvullende psychogeriatrische verpleeghuiszorg).

Binnen locatie Wijkestein is er een Verpleeghuis Somatiek (16 cliënten; inclusief 4 revalidatieplaatsen) en een verpleeghuis PG (32 verpleegplaatsen).

Daarnaast richt de organisatie zich op extramurale zorg- en dienstverlening.

Zorgplein Maaswaarden heeft ongeveer 260 medewerkers in dienst en wordt daarnaast ondersteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Zorgplein Maaswaarden beschikt over een eigen keuken en een restaurant waar u gastvrij ontvangen zult worden.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Zorgplein Maaswaarden

Locatie de Notenhoff

Locatie Wijkestein

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bij Zorgplein Maaswaarden zijn ruim 260 personeels­leden in dienst. Deskundigheid, vakbekwaam­heid en de juiste beroepshouding zijn de belangrijkste criteria bij de selectie van nieuwe mede­werkers.

Binnen Maaswaarden heerst een goede, betrokken werksfeer waarbij collegialiteit vanzelfsprekend is. Het lage verzuim en geringe verloop zijn daar uitstekende graadmeters voor. De organisatie biedt een omgeving waar respectvol wordt omgegaan met ieders levens- overtuiging. Een omgeving waar continue gestreefd wordt de kwaliteit te verbeteren door:

de visie op zorg- en dienstverlening te vertalen naar de praktijk;
een kwaliteitssysteem op te zetten waarbij de bewoner centraal staat;
te werken met een zorgleefplan waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden, levensloop, persoonlijkheid en belangstelling van de cliënt; de cliënt een eerst verantwoordelijk verzorgende toe te wijzen.

Onze oproepkrachten zijn gratis lid van de personeelsvereniging en de oproepkrachten in de zorg ontvangen een bonus wanneer zij op jaarbasis minimaal 500 uur zijn ingezet. Nieuwe medewerkers ontvangen een welkomstgeschenkje van de PV.

Alle medewerkers ontvangen korting op maaltijden die zij in het restaurant kunnen kopen.

|

Er zijn geen vacatures voor Zorgplein Maaswaarden.