Wij vragen

Begeleider wonen 18-
24 – 32 uur per week op onze locatie in Eindhoven

De woongroepen Wonen 18- is voor kinderen tot 18 jaar met een psychiatrische beperking voor wie thuis wonen momenteel geen optie is. De problematiek van de jeugdige is dusdanig dat het ouders niet meer lukt om de zorg te bieden die hun kind vraagt. Ondanks alle mogelijke inspanningen is ambulante hulp niet toereikend gebleken. Dit kan betekenen dat ouders de moeilijke keuze moeten maken om hun kind aan de zorg van professionals over te dragen. Ook kan het voorkomen dat een kind gedurende een kortere of langere periode voor behandeling opgenomen is geweest in een andere instelling. De termijn voor de behandeling loopt af, maar (vervolg-) behandeling is noodzakelijk of thuis wonen is (momenteel) geen optie. In de woongroep kan een kind/ jongere verblijven zo lang als noodzakelijk is tot zijn 18e jaar.

De manier waarop de periode van verblijf wordt vormgegeven is afhankelijk van hetgeen het kind/de jongere nodig heeft. Vanuit een veilig en gestructureerd klimaat wordt vooral uitgegaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind. Ieder kind is uniek en vraagt daarom in zijn benaderingswijze ook een unieke aanpak. Door het pedagogisch handelen af te stemmen op het individuele kind, kunnen ontwikkelingskansen optimaal benut worden.

De functie

Als begeleider op de woongroep biedt je in eerste instantie een veilig en gestructureerd leefklimaat aan. Op de tweede plaats stimuleer je de kinderen/jeugdigen op een pedagogische wijze om tot groei te komen op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals: leren omgaan met emoties, vertrouwen in eigen mogelijkheden en het aanleren van sociale en praktische vaardigheden. Ouders blijven de belangrijkste personen binnen het leven van een kind. Als begeleider werk je toe naar een thuisplaatsing en naar behoud dan wel herstel van de relatie met de ouders. De mentor van een kind/jongere levert een bijdrage aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het begeleidingsplan en stemt hierover continue af met onder andere ouders, collega’s en school.

Jouw profiel

Je hebt een gerichte Hbo-opleiding (Social work, SPH, Maatschappelijk werk, Pedagogiek). Je hebt ervaring op het gebied van ASS en bij voorkeur ook JLVG. Je bent in het bezit van een certificaat bedrijfshulpverlening of bereid deze te halen.

Je bent in staat om een lerende en huiselijke omgeving te creëren. Je bent duidelijk, betrouwbaar en handelt consequent. Je toont respect voor de levensstijl van deze kinderen en jongeren en stemt je begeleidingshouding af op datgene wat deze kinderen/jeugdigen met bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis of een reactieve hechtingsstoornis nodig hebben, zonder daarbij de regie te verliezen. Je bent creatief in het bedenken van hoe je de ‘ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid’ vorm kunt geven en kunt dit samen met de rest van het team uitvoeren. Je levert een positieve en stimulerende bijdrage aan de teamvorming en bent in staat actief en onderbouwd bij te dragen aan het teamoverleg en de ontwikkeling van de leefgroep, zowel zorginhoudelijk als organisatorisch.

Ons aanbod

Wat bieden wij

Onze hoge ambitie wordt bereikt door onze enthousiaste en betrokken medewerkers.
Voor onze professionals hebben we een modern HRM-beleid. Je persoonlijke ontwikkeling en jouw bijdrage aan de ontwikkeling van het team staan voorop. Daarnaast hebben we een prima arbeidsvoorwaardenpakket vanuit de CAO-GGZ, waaronder een uitstekende pensioenregeling en een tegemoetkoming in de collectieve ziektekosten- verzekering. De functie is ingedeeld in fwg 40 van de CAO-GGZ.
Je start je dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 11 maanden.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende