Wij vragen

Waar staat de cliëntenraad voor?
De raad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen van de cliënten van ZuidZorg behartigt met extra aandacht voor cliënttevredenheid en bestaat uit betrokken vrijwilligers met zeer uiteenlopende achtergronden. De cliëntenraad streeft naar een zo goed mogelijke zorg en dienstverlening voor de cliënten van ZuidZorg. Dat betekent dat zij:

 • de gemeenschappelijke cliëntbelangen behartigt;
 • de cliënt zonodig informeert over belangrijke zaken;
 • gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen die voor u van belang zijn aan de bestuurder. In de Wet op de Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen (WMCZ, sinds 1996) is dit vastgelegd.

Dit bent u:
U bent maatschappelijk betrokken en wilt/kunt vanuit uw ervaring meehelpen om de kwaliteit van de dienstverlening van Zuidzorg aan haar cliënten te toetsen en te behouden. U vindt het leuk en maakt tijd om contacten te onderhouden met onze cliënten. Maar wat u vooral moet hebben is passie en integriteit.

Het profiel voor leden luidt als volgt:

 • u bent zelf cliënt, mantelzorger of op een andere wijze betrokken bij het wel en wee van ouderenzorg en/of jeugdgezondheidszorg.
 • u heeft het vermogen om veranderingen in de zorg te beoordelen vanuit het belang van cliënten;
 • u bent betrokkenheid met de visie en de doelstellingen van ZuidZorg en u heeft affiniteit met en inzicht in ontwikkelingen op het gebied van cliëntenzorg in de thuiszorg;
 • u bent in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang van ZuidZorg;
 • u heeft affiniteit met thuiszorg en kunt goed samenwerken;
 • u heeft beleidsmatige ervaring of interesse om beleidsnotities te kunnen inlezen;
 • u heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • u bent leergierig, nieuwsgierig, opgewassen tegen kritiek en sociaal vaardig;
 • u bent woonachtig in het werkgebied van ZuidZorg.

Het is wenselijk dat u beschikt over specifieke kennis op een bepaald terrein, afhankelijk van de taakverdeling in de raad. U bent bereid om u te scholen op het gebied van medezeggenschap. U heeft voldoende tijd en beschikbaarheid voor commissiewerk en vergaderingen.

Wat u doet als lid van de Cliëntenraad:
De Cliëntenraad vergadert zes tot acht keer per jaar onder leiding van de voorzitter. Hierbij is altijd een bestuurder van ZuidZorg aanwezig. De secretariële ondersteuning wordt verzorgd door het secretariaat Raad van Bestuur. Agenda’s van vergaderingen worden voorbereid door de agendacommissie. Deze bestaat uit:

 • de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Cliëntenraad;
 • de Raad van Bestuur en de secretaris Raad van Bestuur.

De vergaderingen van de Cliëntenraad worden twee keer per jaar bijgewoond door het op voordracht van de Cliëntenraad benoemd lid van de Raad van Toezicht. Eén keer per jaar vindt er overleg plaats met de Ondernemingsraad. Naast de reguliere vergaderingen vinden er ook ad-hoc vergaderingen en bijeenkomsten plaats.

De Cliëntenraad werkt vanuit een viertal commissies, te weten:

 • werkplan / jaarverslag;
 • financiën;
 • klanttevredenheid;
 • pr / communicatie / externe contacten.

Ook worden leden gestimuleerd om één of meerdere keren per jaar mee te gaan naar cliënten om uit eerste hand hun ervaringen te vernemen.

Het werk als lid van de cliëntenraad is niet alleen een enerverende, maar daarnaast ook een dankbare job. Het is soms hard bikkelen om een en ander aan de kaak te stellen en verwezenlijkt te zien in het belang van de cliënten van ZuidZorg.

Ons aanbod

Wat bieden wij?
De benoeming is in principe voor een periode van vier jaar met een mogelijke verlenging van nogmaals vier jaar. Voor het werk wat u op vrijwillige basis verricht ontvangt u een onbelaste vergoeding per bijgewoonde vergadering en onkostenvergoeding. Het beoogd lid treed per januari 2019 aan.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende