Deze privacyverklaring is van toepassing op BrabantZorg.Net, de vacaturewebsite van Transvorm. De website wordt beheerd door Juist BV, gevestigd te Boekel. 

Transvorm respecteert je privacy, erkent je behoefte aan controle over je persoonlijke gegevens en behandelt je gegevens vertrouwelijk. Dit doen we door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de manier  waarop wij je gegevens verwerken.

Deze privacy- en cookie-verklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van jouw gebruik van deze website.

Aard en doeleinden van de verwerking

Transvorm en Google Analytics registreren gegevens over het gebruik van de websites. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en ze worden daarnaast verwerkt in kwartaalrapportages t.b.v. de bij Transvorm aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties. Ze worden niet doorgegeven aan derden, anders dan die in de cookieverklaring worden genoemd.

De gegevens die worden verzameld gebruiken we om:

  • je in staat te stellen optimaal gebruik van onze website te maken;
  • een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de website bezoeken;
  • met je te communiceren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn;  
  • oneigenlijk gebruik van onze website tegen te gaan.

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we daarvoor van tevoren je toestemming hebben gekregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. 

Zoals hierboven beschreven, kan in enkele gevallen  de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wanneer je jezelf aanmeldt voor een dienst(en) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Juist of die van een derde partij.

Wanneer je een e-mail of andere bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we je bericht bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vraag te beantwoorden of aan je verzoek te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Transvorm of die van een derde partij.

Cookieverklaring

Transvorm beschouwt een adequate beveiliging van je gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om je gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht op inzage in de gegevens die wij van jou verwerken en eventuele correctie hiervan. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken of vragen hebt over de manier waarop Transvorm jouw gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via brabantzorgnet@transvorm.org.

Verwijderen gegevens

Mocht het zo zijn dat je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd, dan kun je dat zelf doen in je profiel, bij het onderdeel “Wachtwoord”. Lukt het niet? Stuur ons dan een verzoek om je gegevens te verwijderen via brabantzorgnet@transvorm.org. Daarnaast vind je onderaan nieuwsbrieven de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacy- en cookieverklaring te raadplegen.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring, neem dan contact op via info@transvorm.org.