Verpleegkundig Specialist (polikliniek emotie & persoonlijkheid - Herlaarhof - Kinder & Jeugdpsychiatrie)

Waar je gaat werken

Als verpleegkundig specialist (VS) op de polikliniek emotie & persoonlijkheid in Vught werk je met kinderen en jeugdigen en hun gezinssystemen waar problematiek is ontstaan. Vaak betreft het een combinatie van een psychiatrische en een pedagogische problematiek. Als VS vervul je een spilfunctie binnen een dynamisch team met verschillende disciplines, waaronder een kinder- en jeugdpsychiater, AIOS, PMT-er, systeemtherapeut, psychologen, orthopedagogen en ambulante begeleiders. Met elkaar wordt er geprobeerd alle puzzelstukjes te verbinden om diagnostiek en/of behandeling vorm te geven tot een op de cliënt en zijn systeem aangepaste aanpak. De Verpleegkundig specialist is regiebehandelaar voor de behandeltrajecten.

De volgende taken horen bij deze functie:
 • onderzoek, diagnostiek, (kortdurende) behandeling, begeleiding en advisering van cliënten en het cliëntsysteem;
 • initiëren en coördineren van het behandelproces;
 • opstellen behandelplan en multidisciplinaire afstemming binnen het behandelteam;
 • bewaken en begeleiden van de methodische uitvoering van het behandelproces, evaluatie van behandeling, rapportage en dossiervorming;
 • samenwerken met andere instellingen en gemeente;
 • geven van psycho-educatie en ouderbegeleiding;
 • een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het beleid van de hele afdeling.

Je gaat werken binnen de polikliniek internaliserende (emotionele) problematiek in Vught. Binnen deze polikliniek behandelen we kinderen die kenmerken hebben die passen bij onder andere stemming en angstproblematiek, eetproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en psychosomatische problematiek. Vaak is er sprake van gecombineerde problematiek (symptoomstoornissen). Dit zijn allen symptoomstoornissen die hun oorsprong vinden in de sociaal-emotionele ontwikkeling, vaak met een onderliggende genetische kwetsbaarheid. Breed, dimensioneel en ontwikkelingsgericht kijken is bij deze kinderen van groot belang om de juiste behandeling te kunnen indiceren; en ten behoeve van vroeg-detectie van ernstige psychische aandoeningen (EPA). Vaak lopen deze kinderen – maar ook hun ouders – op een of meerdere levensgebieden vast waardoor de kans op verergering van de problematiek en het ontstaan van bijkomende problematiek toeneemt. Het team biedt hoog specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen en hun ouders die last hebben van of worstelen met internaliserende en emotionele problematiek. Het aanbod van dit team bestaat uit expertise op (differentiaal)-diagnostiek naar internaliserende problematiek, psycho-educatie (bijv. emotie-regulatie), groepsbehandelingen (bijv. Grip op je Dip), ouderbegeleiding, systeemtherapie en individuele behandelingen (bijvoorbeeld schematherapie). Deze polikliniek maakt onderdeel uit van Herlaarhof. Zie bijgaande link voor meer informatie: https://www.herlaarhof.nl/

Wat je doet en leert
Als Verpleegkundig Specialist kom je te staan voor vragen als; (complexe) medicatiebegeleiding en/of levensfasebegeleiding, waarbij de problematiek over het algemeen chronisch en complex is. Niet zelden spelen omgevings- en of systeemfactoren een rol in het functioneren van kind en het gezin. De medicatie vraagt specialistische kennis met betrekking tot voorschrijven, evalueren en begeleiden. Tevens is er meer dan gemiddeld sprake van polyfarmacie, waarbij specialistische kennis vereist is. Thema’s die naar voren kunnen komen in de levensfasebegeleiding; de puberteit, separatie-individuatie, overgang van basis- naar middelbare school, de fase waarbij het sociaal inzicht een steeds grotere rol gaat spelen en de puberteit zich ontwikkelt. De behandeling vraag een specifieke aanpak t.a.v. de opvoeding en aansturing thuis en binnen het onderwijs. Daarnaast vraagt het een intensieve samenwerking met de gemeenten, (basis) generalistische geestelijke gezondheidszorg (BGGZ).

Gedurende je werkzaamheden werk je samen met een kind- en jeugdpsychiater en wordt je afhankelijk van je reeds ontwikkelde vaardigheden / competenties gecoacht in:
 • Psychiatrisch onderzoek en diagnostiek;
 • Gespreksvaardigheden;
 • Transdiagnostisch denken;
 • Omgaan met conflictsituaties waarin je je bewust bent van verschillende belangen;
 • Inzicht krijgen in de zorgkaart conform de jeugdwet;
 • Werken met de Wet Verplichte GGZ;
 • Werk je in teamverband vanuit een aansturende rol (onder supervisie).

Verder is er alle ruimte voor onderwijs en verdere verdieping vanuit opleidingsperspectief. Hierin denken we graag mee met je persoonlijke ontwikkelpunten en wensen.

Wat wij van je vragen
 • Bezit het diploma HBO-verpleegkunde en het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice of een andere opleiding die erkend is en toegang geeft tot inschrijving als Verpleegkundig Specialist.
 • Is ingeschreven in het register Verpleegkundig Specialist.
 • Heeft aanvullende kennis op het gebied van specifieke behandelmethodieken zoals farmacotherapie, lichamelijk onderzoek, psychotherapeutische deeltechnieken, rehabilitatie, resocialisatie, groepswerk en crisisinterventie.
 • Kent relevante delen van de wet BIG, WGBO, BOPZ, Geneesmiddelenwet en andere relevante wetten.
 • Heeft een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit.
 • Uitgebreide werkervaring is wenselijk maar geen ‘must’, wij zijn vooral op zoek naar een verpleegkundig specialist die enthousiasme voelt voor het werken met onze doelgroep.
 • Is bereid tot eventuele bijscholing waar nodig.
 • Een teamplayer en verbinder.

Wat kunnen wij je bieden
Bij Reinier van Arkel werken mensen die blij zijn met jou als collega! Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Verder bieden we je onder meer het volgende:

Werktijden: Je werktijden zijn onregelmatig. Meedraaien in de crisisdienst maakt onderdeel uit van de functie.

Salaris: Inschaling binnen FWG 65 (€4381-€5734) conform cao ggz.

Dienstverband: Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd voor 16 tot 28 uur per week.

Meer weten en solliciteren
Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met: Anouk van de Vondervoort (Manager Zorg), bereikbaar op: 06-28238027.

Solliciteren: Jouw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet! Je kunt gemakkelijk solliciteren door te klikken op de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

Recente vacatures

Kempenhaeghe

Regieverpleegkundige

Sterksel
28 - 32 uur
Catharina Ziekenhuis

Regieverpleegkundige Cardiologie en Hartlounge - parttime of ...

Eindhoven
24 - 36 uur
Anna Zorggroep

Verpleegkundig specialist

Geldrop
In overleg