Ervaringsdeskundige FACT Kinder & Jeugdpsychiatrie (Herlaarhof)

Waar kom je te werken?

Als ervaringsdeskundige actief binnen Herlaarhof werk je vanuit het Herstelpunt. “Het Herstelpunt is het centrale punt voor herstel en ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel”
In ons kleine dynamische kernteam zetten we ons in voor de doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel. We zijn er met raad en daad voor de ervaringsdeskundigen en we zijn er ook met advies en expertise voor onze organisatie en netwerkpartners.

Naast je werk vanuit het Herstelpunt ben je werkzaam binnen het FACT-team jeugd. FACT staat voor Flexibel Assertive Community Treatment. Het FACT-jeugdteam biedt hulp aan jongeren tot en met 22 jaar die op school, bij sport of thuis vastlopen en waarbij er psychische zorg nodig is. Meestal is het bij deze jongeren niet gelukt om op een andere manier hulp te krijgen.

We gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en richten ons daarbij op de mogelijkheden van de jongere en zijn directe omgeving. In een kennismakingsperiode van zes weken maken we met de jongere en zijn naasten een plan. Meestal werken we daarbij samen met ouders/verzorgers, school en ander hulpverleners waarbij we rekening houden met de kwetsbaarheden van de jongere en gezin. Samen zoeken we zo uit welke hulp nodig is en waar die plaats moet vinden. Dat kan thuis, maar ook op andere locaties.

We werken vanuit een herstelgerichte visie en maken veel gebruik van ervaringsdeskundigheid van diverse teamleden. Het FACT-jeugdteam bestaat uit: een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, systheemtherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen, een verslavingsdeskundige en een jobcoach. Het team van Herlaarhof werkt samen met Novadic-Kentron en Koraal (Sterk in Werk).

Het team van FACT-jeugd maakt onderdeel uit van Herlaarhof. Zie voor meer informatie over Herlaarhof en wat we doen bijgaande link: https://www.herlaarhof.nl/

Waarom is dit jouw functie?

Outreachend en ambulant: dát is FACT. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Jouw werkdag staat letterlijk in het teken van beweging: jij gaat naar de cliënt toe. In die eigen vertrouwde omgeving bied je, samen met jouw team van deskundige hulpverleners, de behandeling die nodig is. Het werken aan herstel staat hierbij altijd voorop. Reinier van Arkel heeft een hart voor herstel.

Drie redenen waarom dit jouw functie is:
 1. Jij zet je graag extra in en maakt indien nodig een extra rondje voor jouw cliënt.
 2. Je nieuwe collega’s staan te springen om jou binnen hun team te verwelkomen.
 3. Hier kun je echt innovatief bezig zijn, en toch gewoon praktisch doen!

Wat ga je doen?

Binnen Reinier van Arkel spreken wij over een Ervaringsdeskundige als je een eigen ervaring in de GGZ hebt (in behandeling bent geweest en/of een opname hebt gehad binnen de GGZ), daarvan een herstelproces hebt doorgemaakt en op dit moment voldoende bent hersteld. Als ervaringsdeskundige ben je voor ons een waardevolle discipline die onze cliënten helpt om weer grip op hun leven te krijgen en zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verhoogt. Dit doe jij vanuit je eigen ervaring, in hun unieke proces van herstel. Je bent een belangrijke verbinding tussen cliënt, netwerkpartners en je team: een bruggenbouwer. Voor onze medewerkers staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop. De betrokkenheid uit zich in luisteren naar, inleven in de cliënten. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten. Een respectvolle en mensgerichte bejegening is een van onze kernwaarde.

Ook ga je het gesprek aan met je collega’s als het gaat over herstelondersteunende taal, stigmatisering en omgang met cliënten. Jij zet jouw eigen ervaringen, gecombineerd met algemene ervaringskennis in voor onze cliënten. Jij kunt je door deze kennis uitstekend verbinden met je cliënt, want je professionaliteit en kwetsbaarheid zijn heel goed in balans. Je bent een bruggenbouwer en werkt resultaatgericht aan herstelondersteuning. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en het lukt je goed om je werk te organiseren. Je bent een echte pionier op het gebied van herstelondersteuning. Je kunt dit uitleggen, je collega’s tips geven en staat zelf ook open voor feedback. Je creëert gemakkelijk openingen om zaken bespreekbaar te maken bij collega’s en cliënten. Wanneer je weerstand ervaart, ga je hier op een creatieve manier mee om.

Verder kan je denken aan de volgende taken:
 • Je geeft herstelgerichte ondersteuning aan cliënten, zowel individueel als in een groep.
 • Je geeft mede uitvoering aan het opgestelde behandelplan en draagt bij aan de bijstelling daarvan.
 • Het uitdragen van herstelondersteunende zorg binnen het team door deelname aan de verschillende multidisciplinaire werkoverleggen.
 • Samen met collega ervaringsdeskundigen ben je ambassadeur voor ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg binnen de organisatie. Samen lever je een bijdrage aan de verdere profilering van ervaringsdeskundigheid binnen Reinier van Arkel.
 • Je draagt bij aan de (door-)ontwikkeling van het team

Wat wij van je vragen
Je beschikt over een afgeronde relevante zorg-, of welzijnsopleiding op Hbo-niveau (Conoberoep) of een BIG registratie. Jij hebt een persoonlijke ervaring met ontwrichting, op het gebied van psychiatrische kwetsbaarheid, verslaving of psychosociale klachten. Je weet hoe het is om hiervan te herstellen. Je bent goed in staat om op je eigen herstel te reflecteren. Je hebt je ervaringskennis door middel van een afgeronde cursus of opleiding doorontwikkeld naar ervaringsdeskundigheid ((o.a. MOVE, WMEE, TOPmodule). Je hebt bij voorkeur werkervaring in de rol van ervaringsdeskundige. Je hebt ervaring met het werken vanuit de herstelvisie en bent in staat om dit zowel op individueel niveau als in teamverband vorm te geven. Je beschikt over de ervaring van een opname bij een GGZ-instelling.

Wat we je bieden

Bij Reinier van Arkel werken mensen die blij zijn met jou als collega. Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.
 • Naast bijeenkomsten, training en intervisie in je eigen team, volg je ook intervisie en themabijeenkomsten met de andere ervaringsdeskundigen vanuit het Herstelpunt van Reinier van Arkel. Hier kun je altijd terecht voor coaching en ondersteuning.
 • E-learnings via LearnLinq, en een breed aanbod aan opleidingen en trainingen onder meer via onze eigen Reinier Academie;
 • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Werktijden: Op werkdagen tijdens kantoortijden.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 45.
Dienstverband: het betreft een dienstverband van 20-28 uur per week voor 1 jaar met kans op verlenging of omzetting naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer weten en solliciteren

Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met: Marianne van Rijswijk (Manager Zorg), bereikbaar via: 06-33027925.

Solliciteren: Interesse?! Leuk! Je kan solliciteren via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

Een referentiecheck maakt een vast onderdeel uit van de selectieprocedure.

Contact

Marianne van Rijswijk
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Catharina Ziekenhuis

Lid Patiëntenraad Catharina Kanker Instituut

Eindhoven
In overleg
Leger des Heils W&G Zuidoost

Vakantiewerk Ondersteunend Begeleider Noord-Brabant, ...

Noord-Brabant, Nijmegen of Venlo
8 - 32 uur