zoekt een

Leden Cliëntenraad die een essentiële rol willen spelen bij het vormgeven van betekenisvolle zorgdienstverlening?

Star-shl is een stichting die medische diagnostiek levert. De diagnostische centra zijn opgericht door en voor huisartsen om onafhankelijke eerstelijnsdiagnostiek mogelijk te maken en zo optimaal mogelijk te organiseren, voor het welzijn van de patiënt. Onze 1.400 medewerkers leveren een uitgebreid palet aan diagnostische diensten voor meer dan 2.500 huisartsen, verloskundigen en zorgprofessionals werkzaam in andere zorginstellingen.
We nemen bloed af en voeren functie- en beeldvormende onderzoeken uit, zoals ECG en longfunctie. Bij huisartspraktijken begeleiden we patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes of een hoge bloeddruk. Ook heeft Star-shl de grootste trombosedienst van het land. Als samenwerkingspartner van de huisarts organiseren we daarnaast scholingen, diagnostisch toetsingsoverleg en lezingen. We participeren in wetenschappelijke studies vanuit een groot academisch netwerk. Dit doen we allemaal vanuit onze kernwaarden ‘samen’, ‘hartelijk’ en ‘toonaangevend’. Deze kernwaarden zitten in het DNA van onze medewerkers.

Wil jij een essentiële rol spelen bij het vormgeven van betekenisvolle zorgdienstverlening bij Star-shl? Sluit je dan aan bij onze cliëntenraad en behartig de belangen van degenen die zorg nodig hebben.

Bij Star-shl staan de patiënt en zijn naaste omgeving centraal. We streven ernaar om hun zorgervaring te verbeteren, zowel in de dagelijkse praktijk als in het beleid. En daar hebben we jouw stem voor nodig!

Als lid van de cliëntenraad ben je de vertegenwoordiger van onze patiënten. Jij kent als geen ander de wensen en behoeften van mensen die zorg nodig hebben. Jouw inzichten en ervaringen zijn van onschatbare waarde bij het nemen van beslissingen en het verbeteren van onze dienstverlening.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) geeft de cliëntenraad wettelijke rechten en bevoegdheden. Dit betekent dat je een actieve rol kunt spelen in het beïnvloeden van het beleid en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van onze patiënten.

Wij zoeken enthousiaste en betrokken leden voor onze cliëntenraad. Ben jij iemand die graag opkomt voor de belangen van patiënten? Wil je meedenken over hoe we de zorg bij Star-shl kunnen verbeteren? En heb je affiniteit met medezeggenschap en beleidsvorming? Dan zijn wij op zoek naar jou! Samen maken we het verschil. Neem vandaag nog contact met ons op en laat je stem horen!

Taken en verantwoordelijkheden:
De Cliëntenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar zowel onderling als met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en andere raden. Je vormt je een mening over beleidsstukken om uiteindelijk samen een besluit te vormen en/of advies uit te brengen. Op dit moment houdt de Cliëntenraad zich bezig met het ontplooien van diverse initiatieven op het gebied van contact met onze achterban.

Buiten de vergaderingen om is de tijdsbesteding per maand ongeveer 5 uur.

Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.

Wie ben jij?
 • Je voelt je betrokken en bent woonachtig in het werkgebied van Star-shl (regio Rotterdam of West-Brabant) en je maakt gebruik van de dienstverlening van Star-shl.
 • Je bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg van Star-shl in het bijzonder;
 • Je bent gemotiveerd bent om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten van Star-shl te behartigen;
 • Je bent beschikbaar voor de reguliere vergaderingen (om de twee maanden op woensdagmiddag) en je kunt tijd vrijmaken voor voorbereiding en diverse andere werkzaamheden buiten de reguliere vergaderingen om

Meer informatie over de huidige samenstelling van de cliëntenraad, ons werkplan en verslag van het afgelopen jaar vindt u hier: https://www.star-shl.nl/over-star-shl/clientenraad/

Jouw Vaardigheden
 • Je bent in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het patiënt-/cliëntperspectief;
 • Je hebt enige kennis van de WMCZ 2018 of bereid je deze snel eigen te maken;
 • Je hebt enige kennis van de (financiële organisatie van) de gezondheidszorg en de medische diagnostiek of je bent bereid je deze snel eigen te maken;
 • Je kan je inleven in de belangen van patiënt/cliënt, maar neemt voldoende afstand van persoonlijke belangen;
 • Je hebt een kritische, positieve en open houding;
 • Je gaat goed om met vertrouwelijke informatie;
 • Je functioneert goed in teamverband.

Meer informatie of direct solliciteren?
Informatie over Star-shl kunt u vinden op www.star-shl.nl. Wenst u meer informatie over de functie? Neemt u dan contact op met de voorzitter van de clientenraad Jan Meeuwisse via meeuwissejan@gmail.com

Wilt u solliciteren op deze functie? Wij ontvangen uw reactie graag via de sollicitatieknop.

Recente vacatures

Koninklijke Kentalis

Leerkracht

Sint-Michielsgestel