Gezinshuisouders Combinatie Jeugdzorg

Kom naar de online informatieavond gezinshuis starten op donderdag 11 april a.s. van 19.30 - 21.00 uur. Meld je aan via deze link

 

Ben jij een opvoeder die niet loslaat, maar ‘vasthoudt’? Zie je het opvoeden van kinderen met complexe problemen als een uitdaging? Bied jij een veilige en warme plek binnen je eigen woonomgeving? Dan maken wij graag kennis met jou.

Gezinshuizen

Het is niet voor elk kind vanzelfsprekend dat ze thuis opgroeien. Soms is een uithuisplaatsing noodzakelijk. Hiervoor bieden we gezinshuizen. De problemen van kinderen in gezinshuizen variëren sterk maar zijn over het algemeen complex en meervoudig. Vaak is er sprake van problemen in het gezin van herkomst, hebben kinderen al meerdere woon- of verblijfplekken gekend en is er sprake van ontwikkelingsproblemen.

Het uitgangspunt is dat in een gezinshuis minimaal 2 en maximaal 4 gezinshuiskinderen geplaatst worden. Deze plaatsingen kunnen zowel kortdurend als langdurend zijn. Bij een langdurige plaatsing is het perspectief dat een jeugdige tot zijn/haar 21ste in het gezinshuis kan blijven wonen. Bij een crisis/kortdurende plek worden kinderen vanuit een crisissituatie tijdelijk in een gezinshuis geplaatst. Vanuit deze situatie wordt door ouders met betrokken hulpverleners bekeken wat het perspectief van de jeugdige zal zijn en zal hier in gezamenlijkheid naar toe gewerkt worden. Samen kijken we naar welke soort plaatsingen het best passend zijn bij jullie gezinssamenstelling.

 

Jouw rol

Wij vinden het van groot belang om de ontwikkeling van deze kinderen te ondersteunen en de opvoeding te geven die nodig is. Door een veilige en stabiele leefomgeving te bieden, geef je een kind de basis die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De kinderen draaien mee met jouw gezin (twee opvoeders is een voorwaarde). Je krijgt de ruimte om op jouw manier te werken, waarbij professionele ondersteuning vanuit Combinatie Jeugdzorg altijd beschikbaar is. Je maakt onderdeel uit van een behandelteam samen met de ambulant hulpverlener, gedragswetenschapper en pedagogisch medewerker. Samen kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van het kind en of dat past bij jullie wijze van opvoeden.

Naast de zorg die aan de kinderen geboden wordt is het van groot belang dat de ouders, broertjes en zusjes en het netwerk van de kinderen hierbij een duidelijke plek hebben. Betrokkenheid bij de opvoeding en contact met hen is van wezenlijk belang. De samenwerking tussen de ouders, gezinshuisouders en hulpverleners van Combinatie Jeugdzorg is cruciaal.

 

Jouw werkzaamheden

 • Opvoeden en begeleiden van de jeugdigen, waarbij de nadruk ligt op observeren, aansluiten bij en stimuleren bij de ontwikkeling.
 • Werken aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden.
 • Samenwerken met ouders en netwerk van het kind, waarbij je ondersteund wordt door een ambulant hulpverlener en pedagogisch medewerker.
 • Vastleggen en uitvoering geven aan het hulpverleningsplan.
 • Verrichten van administratief-organisatorische werkzaamheden, zoals het beheer van gezinshuisgelden en rapportage met betrekking tot de geplaatste jeugdigen.

 

Jouw inbreng

Als gezinshuisouder sta je positief in het leven en denk je in oplossingen. Je hebt doorzettingsvermogen, bent veerkrachtig en stressbestendig. Daarnaast bezit je goede sociale en communicatie vaardigheden voor het onderhouden van samenwerkingscontacten met (pleeg)ouders, familie, scholen en externe instanties. Je staat open voor begeleiding en/of coaching en je kunt reflecteren op je eigen handelen.

 • Achter het gedrag van de jeugdige kunnen kijken en (moeilijk) gedrag kunnen plaatsen in de context en geschiedenis van de jeugdige.
 • Ervaring hebben in het opvoeden/begeleiden van jeugdigen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt is een pré.
 • Zicht hebben op de ontwikkelingsfasen van jeugdigen en aan kunnen sluiten bij de behoefte.
 • Kunnen verhouden binnen de dynamiek van het gezinssysteem en de betrokken hulpverlening.
 • Ervan bewust zijn dat het opnemen en opvoeden van een kind dat niet van jezelf is, effect kan hebben op je eigen gezins- en privésituatie.
 • Minimaal een afgeronde sociaal agogische opleiding op mbo 4 niveau.
 • In het bezit van een geldig rijbewijs en een auto.
 • Woonachtig in Zuidoost-Brabant, Oost-Brabant of midden Limburg.

 

Ons aanbod
 • Een zelfstandige baan met veel eigen verantwoordelijkheid en goede begeleiding vanuit het team.
 • Per kind dat je opvangt kom je voor 9 uur per week in dienst, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur.
 • Een bruto maandsalaris (per 1 januari 2024) met een minimum van €2.808,- en een maximum van €4.171,- (schaal 8) bij 4 kinderen. Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform cao jeugdzorg. Combinatie Jeugdzorg heeft eigen aanvullende arbeidsvoorwaarden voor gezinshuisouders.
 • Een laptop en mobiele telefoon.
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en een vakantietoeslag.
 • Aanvullende voorwaarden zoals een uitstekende pensioensverzekering, collectieve zorgverzekering en een fietsplan.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het gezinshuisouderschap? Geef dit dan aan in via dit aanmeldformulier dan nemen wij spoedig contact met je op. Heb je vragen? Bel/WhatsApp gerust met Stephanie Guemalmazian, recruiter via 06 5783 2073 of mail naar vacatures@combinatiejeugdzorg.nl. Direct solliciteren? Dat kan via onderstaande button.

Een voorbereidingstraject, een assessment en een VOG maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Recente vacatures

Asendo

Jeugd- en gezinsprofessional

Tilburg
24 - 32 uur
Revant

Therapeutisch groepsleider

Breda
16 - 20 uur