Verpleegkundige Regioteam Meijerij

“We zijn er om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat kunnen we niet alleen. Daarom netwerkzorg”. Dit is de collectieve ambitie van Reinier van Arkel, hier staan we voor en gaan we voor.
Om deze ambitie te realiseren bouwen we door aan de sterke regionale zorgnetwerken van Reinier in de Wijk en bewegen we in 2023 van specialistische poliklinische teams naar regioteams en
zorgclusters.


Waar je werkt
De positie ontstaat binnen het nieuwe regioteam Meijerij. Dit regioteam richt zich met zorg en behandeling op de gemeenten Sint-Michielsgestel, Schijndel en Boxtel.

Regioteams: de voordeur van Reinier van Arkel

De voordeur van Reinier van Arkel staat voortaan in de regio. De regioteams hebben als missie: “Vanuit een brede blik en gelijkwaardige verbinding samen het verschil maken voor onze cliënten”. Dat betekent dat het de professionals in de regioteams zijn die bij de cliënt betrokken zijn vanaf de eerste fase van de behandeling. De hulpvraag van de cliënt is leidend; het herstelgerichte behandelaanbod van de regioteams sluit hierop naadloos aan. Het netwerk van Reinier van Arkel en dat van de cliënt worden ingeschakeld om het herstel te bevorderen. De cliënt kan vanaf de intake direct met zijn hulpvraag aan de slag door de inzet van blended/online behandelmodules, een balansgroep en ander groepsaanbod. Zo geven we samen snel de nodige aandacht, zorgen we voor tijdige, kundige diagnostiek en richten we ons samen met de cliënt en zijn/haar naasten op het vormgeven van het beoogde herstel. Hierin werken de regioteams nauw samen met de herstelacademie, andere netwerkpartners en waar nodig de collega’s uit de zorgclusters en/of klinieken.

Wat je doet
Als verpleegkundige binnen het regioteam Meijerij zijn je werkzaamheden divers. Samen met de cliënt en jouw collega’s coördineer je – in een multidisciplinair team – de zoektocht in het herstelproces van de client. Geen dag is hetzelfde! Je houdt continu oog op het zorgproces en voert waar nodig verpleegtechnische handelingen uit. Ook neem je deel aan behandel- en voortgangsbesprekingen van je cliënten en lever je een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied. Je ondersteunt cliënten bij de gestelde doelen. Samenwerking met naasten of familie is hierin ook van belang. Jouw missie? Een veilige én gezonde omgeving creëren voor cliënten, zodat niets hen in de weg staat voor een goed herstel. Binnen de werkwijze van Reinier van Arkel vinden we regie over het eigen herstel voor cliënten erg belangrijk. Daarom stimuleer je cliënten in hun zelfstandigheid. Kortom: jouw rol is voor het herstel van grote betekenis!

Wie zoeken we
Een vereiste voor deze functie is dat je beschikt over een hbo-opleiding verpleegkunde en een bijbehorende BIG-registratie als verpleegkundige.

Voor onze regioteams zijn we op zoek naar kundige, enthousiaste professionals die de overtuiging delen dat herstelgericht werken en regionale (netwerk)samenwerking leiden tot de beste zorg aan cliënten. Beschik jij over de bevlogenheid om samen met ons verder te bouwen aan de best mogelijke herstelondersteunende zorg en netwerkpsychiatrie?

We starten graag met professionals die zich herkennen in de volgende kernwaarden en eigenschappen:
  • Je stelt de cliënt en het netwerk centraal en hebt een transdiagnostische blik;
  • Je werkt graag vanuit de principes van positieve gezondheid;
  • Je draagt graag bij aan een inspirerend werk- en leerklimaat en hoge kwaliteit van zorg;
  • Je voelt jezelf een pionier, bent vernieuwend, initiatiefrijk en breed inzetbaar;
  • Je krijgt energie van samenwerking en draagt dat ook uit naar anderen, je bent verbindend in je communicatie.

Wat bieden we je
Naast beloning conform de cao-ggz binnen FWG 50 naargelang je kennis, kunde en ervaring; bieden we je vooral autonomie in je werk, een hoge mate van zelforganisatie en de kans om een centrale rol te spelen in de verdere opbouw van een team!

Regioteams zijn zelforganiserende teams waarin je samen met je collega’s invulling geeft aan hoge kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Hierin waarderen we eigen initiatief en krijg je de ruimte om op je eigen manier te werken.

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers. Om het werken in en met de regioteams een goede start te geven, bieden wij op korte termijn de eerste inspirerende scholingsmodules aan gericht op:
  • Werken met de Herstelondersteunende Netwerkintake;
  • Werken met Resourcegroepen in het netwerk;
  • De samenwerking tussen regioteams, clusterteams en andere teams. Deelnemen aan de geboden scholing ondersteunt je in het werken in of met een regioteam.

Meer weten en solliciteren
Solliciteren kan door middel van het toesturen van je CV en (korte) motivatie via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! We spreken je graag!

Interesse in de positie en de beweging naar netwerkzorg maar nog vragen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Bel in dat geval met: Paul van Manen (Recruiter), bereikbaar via: 06-20631295.

Contact

Meg van de Ven
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Kempenhaeghe

Verpleegkundige

Sterksel
24 - 36 uur
Máxima MC

Verpleegkundige Acute Opname Afdeling

Veldhoven
28 - 36 uur
Van Neynsel

Verpleegkundige De Grevelingen | 24 tot 32 uur

's-Hertogenbosch
24 - 32 uur